Cel Natuur & Duurzaamheid

De cel Natuur & Duurzaamheid werkt niet alleen aan milieugebonden materies maar ook aan een duurzame samenleving. We zijn het aanspreekpunt voor alles wat je leefomgeving betreft. Voorts is de cel het secretariaat van de milieuraad, waar we maandelijks iedereen verwelkomen (open vergaderingen, iedere 3de donderdag van de maand). 

Waarvoor kan je bij ons terecht?