Mooimakers - Doelplaatsenaanpak

Het lokaal bestuur pakt snoeproutes aan!

Wat is een snoeproute?

Een snoeproute is een route die leerlingen afleggen die tussen een school (of scholen) en bedrijven ligt en het station, het park, omliggende snackzaken, winkels … . Op deze route veroorzaken de leerlingen en consumenten zwerfvuil met verpakkingen van hun lunchpakket of van snacks.

Stappenplan

1. De jeugddienst bracht de snoeproute in beeld:

De jeugddienst deed een onderzoek naar de meest door de leerlingen en andere consumenten verkozen routes in de centrumstraten. Daarna werd deze route getoetst aan het aantal vuilnisbakken, hun inhoud en de ledigingsfrequentie. We gingen na of het afval zich concentreerde op een bepaalde plek en waar de leerlingen en consumenten het meeste bleven hangen. Er werd ook nagegaan of er bepaalde elementen op de route van invloed kunnen zijn op de vervuiling.

2. De dienst omgeving en milieu sprak de handelaars en scholen aan en betrok ze bij het probleem

Het Sint-Jozefinstituut, Sint-Ritacollege, De Schans, Altena Instituut, A-Haschool en Sint-Montfortschool engageren zich via Operatie Proper om mee het zwerfvuil en sluikstort in onze gemeente aan te pakken met zwerfvuilacties, ludieke acties, opleidingen rond afvalpreventie en theatervoorstellingen. Het zal niemand ontgaan als deze enthousiaste groep scholieren de straten afvalvrij maken! 

Eind vorig en begin dit schooljaar spraken we de handelaars aan om samen de winkelstraten afvalvrij te maken. Zo werden er 2 nieuwe zwerfafvalbakjes geplaatst langs de Mechelsesteenweg. De handelaars kuisen dagelijks de stoep voor hun handelszaak. Hen werd gevraagd een vuilbakje te plaatsen aan hun zaak om blikjes, snoepwikkels, broodzakjes, servieten, chipszakjes en cigarettenpeuken van de klanten te aanvaarden. Samen met de handelaars en scholen werken we aan verbeterplannen. 

3. Volgende stappen:

Samen blijven we de omgeving aantrekkelijker maken door onze groenvoorziening netjes te houden, toezicht en handhaving op te trekken en campagnes zoals Kontich Kuist!, Operatie Proper, het Vuilnisbakkenplan en het Veegplan verder uit te rollen! Ook ons engagement om het afval op alle evenementen georganiseerd door het lokaal bestuur te beperken door het gebruik van herbruikbare bekers en cateringmaterialen maakt van onze gemeente een voorbeeld voor andere besturen!

Meer info

Ben jij de volgende Mooimaker?

De gemeente Kontich roept buurtbewoners, vrijwilligers, verenigingen en andere burgerorganisaties op om Mooimakers te worden en mee verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen omgeving. 

We willen initiatieven ontwikkelen die de betrokkenheid bij de publieke ruimte verhogen en mensen aansporen tot een actieve medewerking aan het realiseren én behouden van de netheid ervan. Deze initiatieven moeten het eigenaarschap van bewoners, handelaars en overheden op een bepaald deel van de openbare ruimte benadrukken of herbevestigen. Zo wordt voor passanten duidelijk dat de openbare ruimte wel degelijk ‘van iemand’ is. Dit kan bijvoorbeeld door buurtacties te organiseren, ambassadeurs te creëren, gepersonaliseerde affiches op te hangen of een soort van sociale controle te laten uitvoeren.

KOM OP VOOR EEN MOOIE BUURT
Zeg nee tegen zwerfvuil en ja tegen een mooie buurt! Veeg je straat. Onderhoud je favoriete plaats. Wordt een Mooimaker en claim je propere plek. En overtuig zoveel mogelijk anderen om mee te doen. Want zwerfvuil is een zaak van ons allemaal.Voor opruimmateriaal (grijper, handschoenen, fluovestje en vuilniszakken) kan je terecht bij de dienst Omgeving, cel Milieu. We maken samen de nodige afspraken over de ophaling van het verzamelde zwerfvuil.

www.mooimakers.be

Deze actie draagt bij tot de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) 11, 12, 13, 14, 15 en 17