Mijn Mooie Straat platform

De toepassing Mijn Mooie Straat is ontstaan uit de behoefte van verschillende lokale besturen in Vlaanderen aan een centraal meldings- en registratiesysteem met een scherpe focus op de zwerfvuil en sluikstort problematiek.

Het gemeentebestuur gebruikt dit platform om het zwerfvuil en sluikstort te registreren en gericht aan te pakken. De tool kan gebruikt worden om zowel vaststellingen op het terrein als voor de opvolging en de rapportage achteraf. Door de centralisatie van alle meldingen en registraties krijgen de diensten inzicht in de problematiek en kunnen bestaande en nieuwe maatregelen opgevolgd en bijgestuurd worden.

Mijn Mooie Straat-app voor burgers en vrijwilligers gelanceerd!

Dat betekent dat onze inwoners met de app eenvoudig sluikstort of zwerfvuil kunnen melden. Burgers die vrijwillig zwerfvuil opruimen kunnen hun activiteiten invoeren op de app, zodat de gemeentediensten overzicht krijgen over waar zij opruimen in ons werkingsgebied.

Dankzij de Mijn Mooie Straat-app kunnen we samen op een efficiënte manier de strijd aangaan tegen sluikstort, schade en vandalisme. Hoe meer burgers de app gebruiken, hoe beter onze diensten problemen in kaart kunnen brengen en voortgang kunnen tracken

Je kan natuurlijk ook een sluikstort of zwerfvuil melden met een mailtje naar sluikstort@kontich.be

Wij nemen jouw melding op in het platform en volgen het verder op.