Behandeling van eikenprocessierupsen

Eikenprocessierupsen: wat je zeker moet weten ! 

Sinds enkele jaren wordt onze gemeente tijdens de zomermaanden geplaagd door processierupsen. Vraat aan eikenbomen en jeukhinder bij omwonenden zijn de meest bekende gevolgen.

Hoe herken je een eikenprocessierups?

Eikenprocessierupsen trekken ‘in processie’ vanuit spinsels op stammen of dikke takken naar de bladeren van de boom. Het zijn vooral eikenbomen (inlandse, maar soms ook Amerikaanse) die hun voorkeur genieten. Tussen half april en begin mei komen de oranjeachtig gekleurde jongen uit de eitjes. Omdat zij nog geen brandharen hebben, is er dan nog geen risico op hinder. Na de derde vervelling, die doorgaans start rond half mei, krijgen de rupsen hun 700.000 microscopisch kleine brandharen en zorgen zij voor problemen. De volgroeide rupsen hebben een grijsgrauwe kleur met lichtgekleurde zijden en zijn bedekt met lange witte haren. Deze witte haren zijn niet de brandharen! Vanaf juli verpoppen de rupsen zich in een stevige cocon van haren en ander materiaal en groeien uit tot een onopvallende grijze nachtvlinder.

Welke problemen veroorzaken de rupsen?

Wie ooit in aanraking kwam met de brandharen van de processierups herinnert zich wellicht de huiduitslag die gepaard gaat met hevige jeuk. Dit is het gevolg van een lokale ontstekingsreactie. Deze klachten verdwijnen meestal zonder behandeling binnen twee weken. Bij hevige irritatie kan een anti-jeukmiddel eventueel verlichting geven. Gezondheidseffecten ter hoogte van de ogen of de bovenste luchtwegen zijn eerder zeldzaam. Bij ernstige gezondheidsklachten neem je best contact op met de huisarts.

Grote groepen processierupsen kunnen eikenbomen volledig kaal eten. Gezonde bomen ondervinden weinig hinder van een eenmalige vraat omdat de rupsen de knoppen niet eten. De eikenbomen krijgen tijdens de zomer of het volgende jaar opnieuw bladeren.

Bedrag

Voor het behandelen van de rupsen heeft de gemeenteraad een ontzorgingsysteem uitgewerkt.
(Gemeenteraadsbeslissing van 19 maart 2018). 

Bezitters van (eiken)bomen op privaat terrein kunnen vrijblijvend beroep doen op een door de gemeente aangestelde firma die vakkundig de nesten zal verwijderen in je boom en dit volgens de regels van de kunst. De kostprijs is 70 euro per boom, vooraf te betalen. De kost om zo’n nest te verwijderen is veel duurder dan die 70 euro, het resterende bedrag betaalt de gemeente en de firma factureert alle behandelingen rechtstreeks aan de gemeente.

Afhandeling

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier is ook beschikbaar aan het onthaal van het gemeentehuis.