Luchthinder

Stoken in openlucht

Het opstoken van tuinafval en snoeiafval wordt onder meer geregeld door het Vlarem, het Veldwetboek en het Bosdecreet.
Volgens artikel 6.11.1. van het Vlarem is het opstoken in open lucht van elke afvalstof verboden.

Verbrand enkel onbewerkt en droog hout. Het verbranden van hout is in ieder geval niet milieuvriendelijk.

 • bewerkt hout: houtsoorten die bij verbranding chemische stoffen vrijlaten zoals sloophout, geverfd hout, geïmpregneerd of verduurzaamd hout (herkenbaar aan de zwart-bruine kleur), multiplex, spaanplaat, ...
 • droog hout: alleen hout dat gekloofd anderhalf tot twee jaar onder een afdak is gedroogd. Droog hout kan u herkennen aan scheuren en loszittende schors. Droog hout weergalmt als u twee stukken tegen elkaar slaat, terwijl nat hout een dof geluid geeft.

  Bewerkt of nat hout verbranden is schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

Voorkomen is beter dan genezen
Afval en/of groenafval worden aangeboden via de selectieve huis-aan-huis ophaling van verschillende afvalstromen. Zelf composteren is nog altijd de manier bij uitstek om organisch afval te verwerken. Snoeihout kan je afvoeren naar het recyclagepark en vindt zo zijn weg naar de grootschalige composteerinstallaties. Wie over een hakselaar beschikt, zal niet lang twijfelen om zijn snoeihout te versnipperen tot mulchmateriaal. Maar ook onversnipperd kan je snoeihout nuttig aanwenden in je tuin.

Let op voor CO-vergiftiging!

Elk jaar worden in België ongeveer 1300 mensen het slachtoffer van een koolstofmonoxide- of CO-vergiftiging.

Koolstofmonoxide (CO) komt vrij bij een slechte verbranding van brandstoffen zoals gas, hout, stookolie, kolen en petroleum. Het is een gas zonder reuk, zonder kleur en zonder smaak. Het gas kan zich onopgemerkt in de woning opstapelen tot levensbedreigende concentraties.

Signalen
Een CO-vergiftiging kunt u herkennen aan de onderstaande alarmsignalen.

 • Verschillende personen hebben gelijktijdig klachten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid, concentratiestoornissen en braakneigingen.
 • De klachten doen zich altijd voor op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld tijdens het nemen van een bad of douche, of bij het verwarmen met een petroleumkacheltje.
 • Er is roetafzetting rond gasgeisers op de muur of het plafond.
 • Er is een abnormaal hoge vochtigheid en condensatie in huis.
 • Er zijn gele in plaats van blauwe vlammen te zien, bijvoorbeeld bij de gasgeiser.
 • De klachten verminderen als u uw huis verlucht of als u naar buiten gaat.

Wat te doen?
Als u CO-vergiftiging vermoedt, kunt u het best de volgende stappen ondernemen.

 • Open eerst de ramen en de deuren of de garagepoort zodat er voldoende ventilatie is.
 • Schakel indien mogelijk de vermoedelijke bron uit (bijvoorbeeld de gasgeiser in de badkamer of de draaiende motor van de auto).
 • Als er personen bewusteloos zijn, bel 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.
 • Als er geen personen bewusteloos zijn, evacueer iedereen naar de frisse lucht en bel de huisarts.
 • Gebruik geen schakelaars (bijvoorbeeld lichtschakelaar of telefoon) en geen aansteker of lucifers. Als de CO-concentratie hoog is, kan dat een ontploffing veroorzaken.
 • Als u vermoedt dat er een CO-probleem is in uw woning, laat dan een erkende technicus uw verwarmingstoestel controleren. Laat de schoorsteen regelmatig onderhouden.

CO² meter

Scholen kunnen een CO2-meter lenen om de luchtkwaliteit in de klaslokaal te controleren. Met CO2-metingen kan je nagaan of er een gezond binnenklimaat heerst en het geeft een inzicht in de mate van ventilatie in een ruimte... 

Regelgeving

Stoken:

Het afstandsreglement in het Veldwetboek: het is verboden vuur aan te steken op minder dan honderd meter afstand van huizen, bossen, heiden, boomgaarden, hagen. Het speelt geen rol of je in woongebied zit of niet, het is de afstandsregel die telt.

Volgens het K.B. van 1 december 1975 betreffende het reglement op de politie van het wegverkeer en van gebruik van de openbare weg, Titel II, Artikel 7.3. is het 'verboden het verkeer te hinderen of onveilig te maken ... door er rook of stoom te verspreiden'...