Subsidies voor MOS scholen

Het lokaal bestuur wil de scholen aansporen in te tekenen op het MOS-project (Milieuzorg Op School) van de Vlaamse Overheid.
Projecten die kaderen in de uitvoering van het jaarlijks uit te werken MOS-thema dat de school heeft gekozen, kunnen gemeentelijke subsidies krijgen.

Voor wie?

Leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs

Procedure

Aanvragen: Uiterlijk 31 december

Bedrag

Gratis

Meer info

Evelyne Van den Abeele
03 246 25 80
eva@kontich.be