GFT+ (Groente-, fruit- en tuinafval)

Vanaf 1 januari 2024 moet organisch verplicht bij het gft-afval of op de composthoop.

In Vlaanderen belandt er nu jaarlijks 224.027 ton eetbaar voedsel bij het afval. Het merendeel van dat voedsel gaat rechtstreeks het restafval in. Zo gaat het verloren, terwijl het anders nog kan gebruikt worden om compost of biogas van te maken.

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt huis-aan-huis ingezameld in de groene GFT+containers. GFT hoort niet thuis in de restafvalzak maar sorteer je in de GFT+ container of composteer je thuis.

Voor wie?

Elk gezin dat beschikt over een tuin, hoe klein ook, kan zelf zijn groente- fruit- en tuinafval (GFT) op een éénvoudige manier verwerken, namelijk door te composteren. Composteren is een natuurlijk proces waarbij we groenten- fruit- en tuinafval gaan verwerken tot bruikbare compost.

GFT maakt ongeveer de helft uit van onze afvalzak. Dit afval bestaat voor 90% uit water en is volledig biologisch afbreekbaar.

Voorwaarden

Sorteer je GFT op een correcte manier zodat minder afval verbrand of gestort wordt. 

Volg de sorteerregels: Sorteerregels GFT

Hoe vermijd je het aankoeken van GFT in de container?

  • gebruik krantenpapier onderaan de container (absorbeerd sappen)
  • gebruik broodzakken voor je keukenafval
  • takken niet vastproppen in de container
  • was de container regelmatig uit met warm water, eventueel met een beetje zeep

Procedure

Diftar-systeem

Diftar is de afkorting voor gedifferentieerde tarifering, ook wel gekend als het principe 'de vervuiler betaalt'. De GFT+ container is voorzien van een adressticker en een elektronische chip. De chip heeft een unieke code die gekoppeld wordt aan het adres. Zo is bekend op welk adres welke volume container in gebruik is en hoe vaak de container voor lediging wordt aangeboden. Bij elke lediging wordt het GFT ook gewogen. Iedereen die gebruik maakt van de dienstverlening, betaalt dus op een eerlijke en gelijkvormige manier.

GFT+-container aanvragen/omwisselen/opzeggen

  1. Download het aanvraagformulier hieronder. Dit formulier vul je in, print je af en bezorg je aan het onthaal van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich of e-mail je rechtstreeks naar diftar@igean.be.
  2. Vraag je container aan via het e-loket

De levering (of omwisseling) van de GFT+-container is gratis als deze binnen 30 dagen na je registratie in de gemeente wordt aangevraagd. Indien de GFT+-container na deze termijn wordt aangevraagd (of omgewisseld), wordt een plaatsingskost (of wisselkost) van 15 euro in rekening gebracht.

Ophaaldata GFT+ huis-aan-huis

Raadpleeg de ophaalkalender

Download snel de recycle app op je smartphone, iPhone, iPad of pc en blijf steeds op de hoogte! 

Plaats de container met het handvat naar de straatkant, zodat deze vlot bereikbaar is voor de ophaler.

Bedrag

De kostprijs voor de inzameling van GFT bestaat uit:
1. de servicekost
2. een bedrag per lediging
3. een bedrag voor de aangeboden hoeveelheid GFT
Deze kosten worden in mindering gebracht van je "voorschot". Voor de betaling van het voorschot krijg je een betalingsuitnodiging zodra je de GFT+ container hebt aangevraagd. Het voorschotbedrag hangt af van de grootte van je GFT+ container.

De courante retributies vind je via de IGEAN website

Uitzonderingen

Je bent uiteraard niet verplicht om een GFT+ container te gebruiken... je kan altijd je afval composteren. Wil je hier meer over lezen, dan kan dat door hier te klikken.

Meer info

Deze dienstverlening draagt bij tot de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) 6, 12, 15 en 17