Zwerfkattenbeleid

Zwerfkattenbeleid in Kontich

Elke gemeente moet zorg dragen voor de zwerfkatten die zich op haar grondgebied bevinden. Het is dan ook belangrijk om deze populatie onder controle te houden. Katten hebben gemiddeld drie nesten per jaar met 4 tot 6 kittens per nest. Deze zijn zelf na enkele maanden al geslachtrijp, waardoor een ongecontroleerde kattenpopulatie exponentieel kan toenemen en voor overlast gaan zorgen.

Het Lokaal Bestuur wil dit probleem op een diervriendelijke manier aanpakken. Hiervoor hebben we sinds 2005 een samenwerkingsovereenkomst met de dierenartsen in Kontich:

Zij steriliseren/castreren de katten en controleren ze op ziektes. Hierna worden ze, indien mogelijk, weer uitgezet op dezelfde plaats waar ze werden gevangen. Dit laatste is belangrijk want zo voorkomen we dat andere (niet-gesteriliseerde) zwerfkatten het territorium innemen.

Kittens en katten die mogelijk nog te socialiseren zijn, worden bij gastgezinnen geplaatst waarna ze geadopteerd kunnen worden. Zo kunnen ze een beter leven tegemoet gaan als huiskat.

Wat te doen als je een zwerfkat opmerkt?

Wanneer je zwerfkatten opmerkt, maak dan een melding hiervan via dierenwelzijn@kontich.be of via het het digitaal meldingsformulier.

Zeker wanneer zwangere katten of kittens worden opgemerkt, is het belangrijk dit snel te melden.

Na de melding volgen we een stappenplan:

  • 1) Een medewerker of vrijwilliger contacteert U en spreekt een datum af voor een bezoek ter plaatse.
  • 2) Indien wordt vastgesteld dat het om een zwerfkat gaat zal deze in samenwerking met de melder gevangen worden.
  • 3) Eénmaal gevangen wordt de kat naar een lokale dierenarts gebracht.
  • 4) De dierenarts castreert of steriliseert de kat en geeft een knip in het rechter oor zodat we bij een eventuele tweede vangst weten dat het dier reeds behandeld is.
  • 5) Na de ingreep wordt de kat teruggeplaatst waar die gevangen werd.

Voor het zwerfkattenbeleid zijn we nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Bij dit alles komt uiteraard heel wat kijken. Daarom zoeken we nog helpende handen. Wil jij ook een rol spelen in de zwerfkattenwerking? Neem dan zeker contact met ons op.

De taken die je als vrijwilliger kan doen zijn divers zodat je jouw engagement helemaal kan afstemmen op jouw mogelijkheden:

  • - Contact opnemen met inwoners die zwerfkatten hebben gemeld en hen de benodigde uitleg verschaffen.
  • - Het vangen van katten door het plaatsen van vangkooien.
  • - Zwerfkatten naar de dierenarts brengen en nadien weer uitzetten.
  • - Kittens tijdens hun socialisatieproces een tijdelijke thuis geven. Als gastgezin heb je zo regelmatig een nieuw "maatje" in huis, tot een adoptant deze kat een definitieve thuis kan geven.

Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan de sterilisatiecampagne, stuur ons dan een berichtje.

Voor je eigen huiskat geldt registratie- en sterilisatieplicht.

In Vlaanderen geldt al enkele jaren een algemene registratie- en sterilisatieplicht voor katten. Dit wil zeggen dat je huiskat een chip moet dragen en steriel of gecastreerd moet zijn.

Meer informatie over het registreren en steriliseren van katten vind U hier terug

Niet-geregistreerde katten worden bij vangst dan ook steeds beschouwd als zwerfkatten en kunnen ter adoptie aangeboden worden.

Uitzonderingen

Let op: De gemeente en vrijwilligers komen niet tussen in het steriliseren/castreren van huiskatten!

Indien je eigenaar bent van een kater of kattin word je geacht jouw poes op eigen kosten te laten steriliseren/castreren.