Nieuwe wet cateringmateriaal vanaf 10 februari 2023

Herbruikbare drank- en voedselverpakkingen op evenementen zorgen voor een lagere milieu-impact, minder afval, propere terreinen en minder zwerfvuil in de omgeving van het evenement zelf. 

Wetswijziging op komst!

Op 10 februari 2023 verleende de Vlaamse regering een tweede principiële goedkeuring aan een aantal wijzigingen aan het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen (Vlarema 9). De regelgeving is aangemeld bij de Europese Commissie in het kader van een kennisgeving rond technische voorschriften. In de tweede helft van mei 2023 wordt de definitieve goedkeuring verwacht waarna de publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt.

De wetswijzigingen zijn als volgt:

Art. 5.3.12.1: vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor in een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van die eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
Voor evenementen georganiseerd in 2023 kan de minister uitzonderingen voorzien als de eventorganisator kan aantonen dat ondanks tijdige en behoorlijke inspanningen voor een bepaald evenement er onvoldoende capaciteit aan herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar is.
Vanaf 1 januari 2025 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden.

Art. 5.3.12.4: bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal, met uitzondering van recipiënten uit glas en porselein, is het verplicht om in een systeem te voorzien dat garandeert dat minstens 90% van deze recipiënten en dit cateringmateriaal wordt ingezameld voor hergebruik. Bij evenementen is dit de verantwoordelijkheid van de eventorganisator.

Voor wie?

Weg met wegwerp
Eenmalige grote drankverpakkingen achter de toog zijn nog toegelaten, mits inzameling voor recyclage. De organisator moet de drank steeds uit herbruikbare bekers of glazen serveren. Tenzij de eventorganisator garandeert de wegwerpbekers of eenmalige drankverpakkingen voor minstens 95 procent (in gewicht of in aantal) gescheiden in te zamelen. Een beter alternatief is om dranken te tappen via een postmixsysteem (combinatie water en siroop) of uit vaten.
 
Strenger voor de overheden
De Vlaamse en lokale besturen voorzien sinds 2022 binnen hun eigen werking herbruikbare bekers, glazen of koppen voor waterfonteintjes, koffieautomaten en vergaderruimtes. Naast drankautomaten met voorverpakte dranken moeten voldoende vuilnisbakken staan voor de inzameling van het pmd. De betrokken overheden zijn provincies, provinciebedrijven, gemeenten, gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de Vlaamse overheidsinstellingen en de Vlaamse agentschappen (Sport Vlaanderen, De Lijn ...), exclusief onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en zorgbedrijven.
 
Op evenementen georganiseerd door overheden geldt de uitzonderingsregel van 95 procent niet. Vanaf 2022 mogen overheden ook geen wegwerpborden en -bestek meer aanbieden binnen hun eigen werking en op hun eigen evenementen. Voorverpakte voedingswaren in wegwerpverpakking kunnen wel nog (chocolade, chips ...), broodjes in een minimale verpakking ook. Koude slaatjes of soep vallen hier niet onder.
 
 

Meer info

Meer informatie over de wetgeving en praktische tips en tools vindt u op de website van Groen Event.