Mooimakers vuilnisbakkenplan Kontich

Traject Vuilnisbakkenplan: december 2019 - december 2021

Sinds kort werken we er aan om het algemeen netheidsbeeld in Kontich te verbeteren. We richten ons hierbij op de straatvuilnisbakjes en enkele hotspots van zwerfvuil en sluikstort. Hiervoor ontwerpen we een vuilnisbakkenplan:

Straatvuilnisbakjes spelen een belangrijke rol in het (al dan niet) proper houden van de omgeving. Zwerfvuil rond de bakjes geeft een vuile indruk. Ook overvolle bakjes zijn geen zicht. Afval trekt afval aan en daarom is het belangrijk dat de vuilnisbakken goed gebruikt worden. Dit betekent: zwerfvuil hoort in de vuilnisbak en niet ernaast. Huisvuil hoort in de daarvoor voorziene restafvalzak of PMD-zak.

Als eerste stap brengen we alle gegevens omtrent het gebruik van de straatvuilnisbakken in kaart.

Gedurende een jaar registreert de opruimploeg maandelijks hoe vol de bakken zijn en waar ze huisvuil en/of sluikstort aantreffen. De bakken worden wekelijks (sommige vuilbakken iets meer) geledigd. Na de analyse ondernemen we concrete acties.

Stand van zaken Vuilnisbakkenplan

7 oktober 2019: start vuilnisbakkenplan

 • alle straatvuilnisbakjes werden proper gemaakt
 • de straatvuilnisbakjes & hondenpoepbakjes werden voorzien van een kennummer en gefotografeerd
 • allen werden opgenomen in een inventaris

20 november 2019

 • verfijning systeem Mijnmooiestraat van Mooimakers naar onze interne werking

14 januari 2020

 • alle ledigingen worden genoteerd 1 week/maand op hetzelfde tijdstip
 • probleemlocaties worden in beeld gebracht

14 februari 2020

 • alle meldingen van sluikstort en zwerfvuil worden mee opgenomen in het Mijnmooiestraat platform om een duidelijker beeld te geven waar de hotspots zijn
 • vroegtijdig aangeboden afvalzakken worden opgenomen in het platform

28 juni 2021

 • er werden 2 zwerfvuilbakken geplaatst in de winkelstraat Mechelsesteenweg om het afval in de straat te verminderen
 • de handelaars die voedingswaren verkopen in het centrum van Kontich plaatsten zelf een vuilnisbakje vooraan hun handelszaak. Zo kunnen consumenten hier ook gebruik van maken. 
 • er werd een nieuwe prototype van een pizzavuilnisbak geplaatst in het recreatiegebied De Nachtegaal om het sluikstorten van pizzadozen aan het skateterrein tegen te houden

Meer info

Dienst Omgeving: sluikstort@kontich.be

Tel.: 03 246 25 80