Geluidshinder

Geluidshinder of lawaai is een belangrijk probleem in Vlaanderen dat de levenskwaliteit van de mens sterk vermindert. Lawaai van buren staat, na wegverkeerslawaai, op de tweede plaats van de meest voorkomende vormen van geluidshinder in Vlaanderen.

Voor wie?

De gevoeligheid voor bepaalde geluiden verschilt van mens tot mens. Wat voor de één een hinderlijk geluid kan zijn, valt de ander nauwelijks op. Stoor jij je aan buurgeluiden, of vinden de buren juist dat jij teveel lawaai maakt? In beide gevallen kan een verhelderend gesprek in een ontspannen sfeer een uitkomst bieden. Met meer begrip voor elkaar en enkele eenvoudige maatregelen is het overlastprobleem meestal snel opgelost.

Hierna volgen enkele tips om geluidsoverlast te vermijden:

Hou niet alleen rekening met de geluidssterkte van het lawaai, maar ook met de frequentie, de tijdsduur en het tijdstip waarop je luidruchtige activiteiten uitvoert. Zo vinden veel bewoners het aanvaardbaar om doordeweeks vanaf 8 uur geluid te horen, maar op zondag wil men liever langer van de rust genieten.

Muziek is voor velen een bron van ontspanning, maar kan ook een bron van ergernis zijn voor anderen. 
Zet je muziek niet te hard en doe het op een aanvaardbaar tijdstip. Deze tip geldt zeker als je muziek speelt in de tuin, maar ook binnenshuis kan het de buren hinderen. Zet eventueel een koptelefoon op. Spreek samen af op welk tijdstip en hoelang muziek geen probleem is. Door je buren op de hoogte te brengen van geplande feestjes (u kunt hen natuurlijk ook uitnodigen!), kan je reeds veel problemen vermijden. 

Bij bepaalde klussen zoals timmeren, boren, het gras maaien of bomen snoeien is lawaai onvermijdelijk. Dit mag echter geen probleem zijn. Probeer de overlast zoveel mogelijk te beperken door dit op redelijke tijden te doen of door hierover goede afspraken te maken met je buren.
Over kraaiende hanen in een woonwijk wordt veel geklaagd. Toch is het vaak vrij eenvoudig om te voorkomen dat je omgeving last heeft van jouw haan. Een goed geïsoleerd nachthok kan al een groot deel van het lawaai wegnemen. Mocht dat nog niet afdoende zijn dan kan je overwegen om het hok te verduisteren. Een verduisterd hok kan de nachtrust van een haan verlengen.

Regelgeving

Sommige vormen van geluidshinder worden aangepakt via een bepaalde regelgeving. Zo zal ze bij het verlenen van vergunningen aan bedrijven rekening houden met mogelijke geluidshinder (via de voorwaarden uit VLAREM). Daarnaast vormt de inschatting van mogelijke toekomstige geluidshinder een belangrijk onderdeel van de milieueffectenrapportage die moet worden uitgevoerd bij de opmaak van belangrijke plannen en projecten.

Op gemeentelijk niveau vind je de algemene regels inzake lawaaihinder terug in het Uniform gemeentelijk politiereglement van HEKLA art. 202 tot 214.

Klachten mbt geluidshinder kan je melden bij de gemeentelijke milieudienst tijdens de kantooruren of bij de politiezone HEKLA (24/24u) op het nummer 03 444 00 00.