Mooimakers Nieuws

(11.10.2021) VLAAMS ZWERFVUILCHARTER

In 2019 was er een aanzienlijke toename van het zwerfvuil in vergelijking met twee jaar eerder (+14%). De Vlaamse doelstelling om in 2022 het zwerfvuil met 20% te doen afnemen, komt op die manier ernstig in het gedrang. Er moet een tandje bijgestoken worden. Alle betrokken private en publieke actoren in het zwerfvuil-verhaal stelden daarom samen het Vlaams zwerfvuilcharter op in samenwerking met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Het Vlaams zwerfvuilcharter komt bovenop het reeds bestaande verpakkingsplan met de verpakkingsindustrie. Met dit actieprogramma zwerfvuil beschrijven we een aantal extra concrete acties op korte termijn (2021-2022*) die belangrijk zijn in de strijd tegen zwerfvuil. Dit charter is een overeenkomst waarin de acties per stakeholder of groep stakeholders worden vastgelegd.

  • Private actoren: Fost Plus, Comeos, Tabaksindustrie, Belgische Brouwers, Fevia, Koninklijk Verbond van de industrie van waters en frisdranken, de Bouwunie, Vlaams Confederatie Bouw, Febetra, Transport en Logistiek Vlaanderen, Unizo, Pack4Food, Algemeen Boerensyndicaat, Landelijke Gilden, Boerenbond
  • Publieke actoren: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, 5 Provinciegouverneurs, Departement Omgeving, Provincie West-Vlaanderen, Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, De Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Mooimakers en Vlaams Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

In het najaar van 2021 wordt voorzien in een eerste opvolging van dit charter om na te gaan in hoeverre de voorgestelde acties voltooid of in uitvoering zijn en welke doelstellingen al behaald werden.

Download het zwerfvuilcharter 2021-2022

Download het Addendum zwerfvuilcharter 2021-2022

meer info vind je op: https://mooimakers.be/partners/zwerfvuilcharter

(14.06.2021) WAAROM GEEN VUILNISBAKKEN IN NATUURGEBIEDEN

Waarom staan er geen vuilnisbakken in het bos of in een natuurgebied?

Mogelijk heb je je al eens afgevraagd waarom je in een bos of natuurgebied amper een vuilnisbak tegenkomt. Dat heeft een paar goede redenen:

  • De ervaring van boswachters en natuurbeheerders, zoals Natuur en Bos, is dat vuilnisbakken in natuurgebieden extra afval aantrekken. Dat afval belandt dikwijls naast de vuilnisbak.
  • Heel wat vogels en knaagdieren duiken in vuilnisbakken om etensresten te vinden. Ze trekken het afval er weer uit, waardoor er zwerfvuil rond de vuilnisbakken ontstaat.

Een vuilnisbak in een bos lost het zwerfvuilprobleem dus niet op, maar verergert het net. Neem daarom altijd je afval weer mee naar huis, of stop je eten en drank in herbruikbare flessen en doosjes. Op die manier draag je mee bij tot een propere en gezonde natuur. 

Meer info: https://mooimakers.be/nieuws/vuilnisbakken-horen-niet-thuis-het-bos

(14.06.2021) VIDEO OVER AFVAL IN ZEE

FOD Volksgezondheid lanceert sensibiliseringsvideo over afval in zee

8 juni is #Wereldoceaandag. Ter ere van onze zeeën, oceanen en haar bewoners lanceert de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid een sensibiliseringsvideo “Afval in zee: wat moeten dieren ermee?” Die toont de weg die een sigarettenpeuk, mondmasker en plastic zakje afleggen van op straat, via de wind, beken en rivieren, naar zee. Daar vormen ze een gevaar voor dieren: zij verwarren afval met voedsel of kunnen erin verstrikt geraken. De video kadert in de campagne ‘De zee begint bij jezelf’, die mensen aanspoort om op hun afval te letten en zo zorg te dragen voor de zee. 

Meer info: https://mooimakers.be/nieuws/fod-volksgezondheid-lanceert-sensibiliseringsvideo-over-afval-zee

In 2019 was er een aanzienlijke toename van het zwerfvuil in vergelijking met twee jaar eerder (+14%). De Vlaamse doelstelling om in 2022 het zwerfvuil met 20% te doen afnemen, komt op die manier ernstig in het gedrang. Er moet een tandje bijgestoken worden. Alle betrokken private en publieke actoren in het zwerfvuil-verhaal stelden daarom samen het Vlaams zwerfvuilcharter op in samenwerking met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Het Vlaams zwerfvuilcharter komt bovenop het reeds bestaande verpakkingsplan met de verpakkingsindustrie. Met dit actieprogramma zwerfvuil beschrijven we een aantal extra concrete acties op korte termijn (2021-2022*) die belangrijk zijn in de strijd tegen zwerfvuil. Dit charter is een overeenkomst waarin de acties per stakeholder of groep stakeholders worden vastgelegd.

  • Private actoren: Fost Plus, Comeos, Tabaksindustrie, Belgische Brouwers, Fevia, Koninklijk Verbond van de industrie van waters en frisdranken, de Bouwunie, Vlaams Confederatie Bouw, Febetra, Transport en Logistiek Vlaanderen, Unizo, Pack4Food, Algemeen Boerensyndicaat, Landelijke Gilden, Boerenbond
  • Publieke actoren: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, 5 Provinciegouverneurs, Departement Omgeving, Provincie West-Vlaanderen, Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, De Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Mooimakers en Vlaams Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

In het najaar van 2021 wordt voorzien in een eerste opvolging van dit charter om na te gaan in hoeverre de voorgestelde acties voltooid of in uitvoering zijn en welke doelstellingen al behaald werden.