Lichthinder

Dat Vlaanderen één van de meest verlichte regio’s is, zal u niet onbekend zijn. In heel wat steden en gemeenten is het nooit meer donker.

Stadsbewoners, omwonenden van bedrijven en sportterreinen, verlichte serres en monumenten kunnen zich nauwelijks nog een nachtelijk landschap of een open sterrenhemel voorstellen.
Ze ervaren het licht dat de woon- en slaapkamer binnenstraalt als storend. Dit overmatig kunstlicht of lichtvervuiling is nutteloos. Een groot deel van de verlichting die we uitstralen, gaat gewoonweg verloren.

De lichtvervuiling hindert niet alleen mensen; ook de habitat van planten en dieren wordt erdoor verstoord. De fotosynthese van planten wordt gestuurd door licht. Daardoor komt het dat planten in de buurt van straatlantaarns langer groen blijven. Hierdoor wordt de kans op vorstschade groter.

Nachtdieren schuwen het licht. Hun leefbaarheid wordt verstoord door de uitgebreide of ondoelmatige openbare verlichting.

Lichtverontreiniging hangt ook nauw samen met energieverspilling. Dit zorgt voor een hoge energiefactuur en onrechtstreeks ook voor de verhoging van energiegebonden milieuproblemen.

Procedure

Ook u kan lichtverontreiniging aanpakken door rekening te houden met een aantal algemene principes. Enkele energiezuinige en milieuvriendelijke tips voor bijvoorbeeld tuin-, oprit- en portaalverlichting en etalage- en reclameverlichting zijn:

• Om te voorkomen dat het licht van de binnenhuisverlichting naar buiten straalt, sluit je best de rolluiken of gordijnen.
• Voorkom overbodige verlichting door gebruik te maken van bewegingsmelders. Zo brandt het licht alleen wanneer het nodig is. Ongewenste bezoekers worden beter afgeschrikt als de verlichting plotseling aangeschakeld wordt. Indien de buiten¬verlichting permanent brandt, vergemakkelijkt u het werk van inbrekers.
• Maak gebruik van lichtbronnen die zo ontworpen en geïnstalleerd zijn dat ze zo weinig mogelijk licht in horizontale richting uitzenden.
• Hou het vermogen van de lamp zo laag mogelijk, zo vermijdt men overbelichting. Er is nu een uitgebreid gamma van tuinverlichting op de markt dat op zonne-energie werkt. Deze milieuvriendelijke oplossing is decoratief, energiebesparend, duurzaam, gemakkelijk te installeren en veilig voor kinderen. Ze veroorzaakt bovendien een minimale lichthinder als u de bovenkant van het licht afschermt.
• Besteed voldoende aandacht aan de plaats waar het verlichtingstoestel ingeplant wordt, nl. zo dicht mogelijk bij het te verlichten gebouw of object.
• Zorg ervoor dat de hoofdstraal van het licht zo laag mogelijk schijnt. Zo spaart u uw buur of weggebruikers van overbodige hinder.
• De verlichting van de oprit kan vervangen worden door reflectoren.
• Overtuig andere mensen door te wijzen op de energieverspilling die veroorzaakt wordt door lichtverontreiniging. Wijs hen erop dat opwaarts licht het zicht op de sterren wegneemt.
• Reclame- en etalageverlichting doven op het moment dat er weinig mensen zich op straat begeven.

Meer info

Voor meer informatie over lichthinder kan je terecht op de websites www.preventielichthinder.bewww.bondbeterleefmilieu.be, departement omgeving of www.lichthinder.be

Op gemeentelijk niveau vind je de algemene regels inzake lichthinder terug in het Uniform gemeentelijk politiereglement van HEKLA op pagina 52 art. 215 tot 218.