Bestrijding van de letterzetter (schorskever)

De letterzetter (Ips typographus) is een schorskever van zo’n halve centimeter groot, die verzwakte fijnsparren dodelijk treft. Momenteel maakt de letterzetter een opmars in Vlaanderen, doordat de voorjaars- en zomerdroogtes van de afgelopen jaren fijnsparren sterk hebben verzwakt.

De bomen sterven af vanaf het moment dat de larven de bast van de bomen hebben gerond. Zodra de larven uitkomen, kunnen ze andere bomen aantasten. Om de opmars van de letterzetter te beheersen, is het daarom belangrijk dat aangetaste bomen zo snel mogelijk worden verwijderd. Daarom geldt het advies om aangetaste bomen te kappen, en te verwijderen of te ontschorsen. Stormhout en gezonde, vers gekapte bomen kunnen eveneens worden verwijderd, zodat ze geen reservoir vormen vanwaaruit een herbesmetting kan optreden.

Het is de verantwoordelijkheid van elke eigenaar om een bestrijdingsstrategie toe te passen die is aangepast aan de specifieke omstandigheden.

Voor het kappen van bomen in bossen:

Voor bestanden van fijnspar die onder een beheerplan vallen en die zijn aangetast door de letterzetter, heeft Natuur en Bos de schoontijd opgeheven (2019, heel Vlaanderen). Elke kapping moet vooraf per mail worden gemeld aan Natuur en Bos, volgens de bepalingen in het betreffende besluit (pdf - 200 KB).

Voor bestanden van fijnspar die niet onder een beheerplan vallen, moet een kapmachtiging worden aangevraagd. Hier vind je meer informatie over kapmachtigingen.

Voor het kappen van bomen buiten bosgebied: volg onze link, https://www.kontich.be/aanplanten-en-kappen-van-groen