Project Ik zie wat jij niet ziet (S.O.) workshop

Schrijf een nieuw verhaal met afval

Afval heeft meer levens dan je denkt. We kunnen er dan ook nieuwe en positieve verhalen mee schrijven. Onder de noemer ‘Ik zie wat jij niet ziet’ presenteert Fost Plus met de steun van het Vlaamse Gewest en samen met Djapo een educatief aanbod voor het secundair onderwijs om volgend schooljaar actiegericht aan de slag te gaan rond duurzaam afval- en materialenbeheer.
 
Het aanbod is gratis en bestaat uit zowel lesvoorbereidingen als hulp en begeleiding op maat. Die hulp komt er in de vorm van eenmalige of meerdere nascholingen en een coaching traject, samen met collega-leerkrachten. Op die manier raken niet enkel de leerlingen, maar het hele schoolteam geïnspireerd rond duurzaam afvalbeheer.
 
Met ‘Ik zie wat jij niet ziet’ word je van begin tot eind ondersteund om de optimale leercontext rond dit duurzaamheidsvraagstuk te creëren.
 
Het aanbod is geschikt voor alle graden en afgestemd op de eindtermen.
De toegepaste methodiek geeft jongeren eigenaarschap en scherpt hun verantwoordelijkheidszin aan. Door actiegericht te werken, creëer je als leerkracht betrokkenheid en prikkel je jongeren hun nieuwsgierigheid rond dit specifiek thema.
Je leert hoe je hun creatief en kritisch denkvermogen aanwakkert, zodat ze gaandeweg ontdekken dat ze deel uitmaken van een groter geheel waarbinnen hun gedrag een positieve invloed kan hebben. Aan het einde van dit traject beschikken jouw leerlingen over de nodige tools om in de toekomst duurzame keuzes te maken.
 

Voor wie?

Leerkrachten uit het middelbaar onderwijs.

Procedure

Inschrijving:

Heb je interesse om ‘Ik zie wat jij niet ziet’ op te nemen in jouw planning voor het schooljaar ‘21-’22? Contacteer ons via ikziewatjijnietziet@djapo.be voor een kennismakingsgesprek. 

Bedrag

Gratis

Meer info

IGEAN, 03 350 08 14, info@fostplus.be