Ophaalkalender 2024

Aanvragen ophaalkalender 2024

Ontvangt u graag een ophaalkalender voor het jaar 2024? Dat kan op verschillende manieren:

  • U ontvangt aan het jaareinde een exemplaar in de bus
  • U kan vrijblijvend een exemplaar ophalen aan het onthaal van het Gemeentehuis
  • U kan een exemplaar terugvinden in de bijlage en zo downloaden en afprinten
  • Lukt dit alles niet? Dan kan u per uitzondering een exemplaar aanvragen via het e-loket en per post toegestuurd krijgen.

Raadpleeg de Recycle app

Ook handig: de Recycle! app! Zo vergeet u nooit meer een ophaling, want de avond vóór en de ochtend van de ophaling sturen we u een herinnering! De Recycle!-app bundelt alle informatie over de afvalinzameling in onze gemeente. De app toont je alle ophaaldata op je smartphone of tablet, doet je er aan herinneren om je afval buiten te zetten en toont je de snelste weg naar het recyclagepark. Tot slot kan je ook alle recyclageparken, Bebat-inzamelpunten of Kringwinkels in de buurt raadplegen, inclusief hun openingsuren, en de snelste weg ernaartoe.