Beleid

Het beleid binnen omgeving organiseert de ruimte, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en streven naar ruimtelijke kwaliteit. Onderliggende beleidsplannen maken de ruimtelijke planning concreet binnen onze leefwereld.