De duurzaamheidsdoelstellingen

Wat is duurzaamheid precies?

Duurzaamheid is een breed begrip en krijgt verschillende invullingen. Het komt er op neer dat we de aarde zo gebruiken dat de mens, het milieu en de economie met elkaar in evenwicht zijn en dat de toekomstige generaties er daardoor later ook nog plezier van kunnen hebben.

Wat houden de duurzaamheidsdoelstellingen in?

We willen zorg dragen voor onze aarde en werk maken van een duurzame wereld. Daarom kwamen de Verenigde Naties met een internationale agenda waarmee ze een duurzame plaats willen maken van onze aarde tegen 2030. De agenda bestaat uit 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling of Sustainable Development Goals. De 17 SDG’s worden op hun beurt nauwkeuriger omschreven in 169 doelwitten. Ze gelden in alle landen voor alle mensen.


Welke duurzaamheidsdoelstellingen zijn er allemaal?

Bij duurzame ontwikkeling denken we vaak spontaan aan de natuur en het milieu. Het is echter meer dan dat. Om dit te verduidelijken werden de duurzame doelstellingen verdeeld in vijf pijlers of vijf P's:

  • People: Er samen voor zorgen dat iedereen kan leven in waardigheid.
  • Planet: Samen de planeet beschermen en de klimaatverandering tegengaan.
  • Prosperity: Samen gaan voor een leven dat voldoende ontplooiingskansen biedt.
  • Peace: Samen streven naar een vreedzame wereld zonder angst en geweld.
  • Partnership: Samen de krachten bundelen zodat niemand achterblijft.

Deze 5 pijlers vormen de basis van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties en kwamen tot stand door wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. De doelstellingen zijn gestart in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor de uitdagingen waarmee onze aarde te maken krijgt en waarmee we tot een duurzame wereld willen komen in 2030.

Wat betekenen ze voor ons?

Wat elders in de wereld gebeurt, heeft een invloed op ons. Wat we in onze gemeente doen, heeft een impact elders in de wereld. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunnen dan ook enkel behaald worden als ook de lokale besturen wereldwijd op de kar springen. We hebben een voorbeeldfunctie voor onze burgers, bedrijven, scholen en verenigingen. We kunnen het goede voorbeeld geven en aanmoedigen om ons voorbeeld te volgen. De 11de doelstelling is ons helemaal op ons lijf geschreven. Ze gaat over inclusieve, veilige en duurzame gemeenten. Maar ook met de andere doelstellingen zijn we dagelijks bezig. Denk maar aan gezondheidspreventie, armoedebestrijding, afvalbeheer enzovoort. 


Wat betekenen ze voor jou?

Ook als inwoner kan je bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Vooral de 12de doelstelling is op maat van jou gesneden. Ze gaat over duurzame consumptie en productie. Door bewuste keuzes te maken kan je als individu immers bijdragen aan een duurzame wereld. Ook op vlak van de andere duurzaamheidsdoelstellingen kan je je steentje bijdragen. Met welke doelstelling(en) ga jij graag aan de slag? Geef je tweedehands een eerste kans via de kringloopwinkel of zet je je liever in voor een vereniging die opkomt voor gelijke rechten? Het kan allemaal! 


Wil je meer weten?

Je ontdekt alles over de duurzaamheidsdoelstellingen op de website: https://www.sdgs.be/nl/sdgs en ondertussen laten we onze burgemeesters je het graag nog eens uitleggen. Simpel..en in hun eigen dialect.