Groenplan

Met het motto 'Kontich leeft! groen' werkt de gemeente aan een aantrekkelijke, levendige en groene dorpskern: een dorp waar iedereen op een prettige manier kan wonen, werken, sporten, spelen en recreëren.

Niet alleen de groene publieke ruimte, maar ook de groene particuliere kavels leveren een belangrijke bijdrage aan de groene identiteit van kontich. Groen geeft kleur aan het dorp en draagt bij aan een gezonde en natuurlijke leefomgeving. Groen is onmisbaar in een duurzaam dorp. Dat vraagt om een zorgvuldig beleid en een heldere en inspirerende visie.

Het Groenplan beschrijft hoe we de publieke ruimte van Kontich nog aantrekkelijker en groener kunnen maken: een belangrijke opgave waar we samen met alle belanghebbenden van het dorp aan willen werken.