Heraanleg Altenadomein

Op vrijdag 9 juni 2023 werd het vernieuwde Altenadomein in Kontich feestelijk geopend.
De buurtbewoners en politieke vertegenwoordigers mochten er samen het vernieuwde domein bewonderen. Ze genoten van een inhuldiging met een hapje en een drankje in Bistro Koko. Na een welkomstwoord van schepen Sophie Baeckelmans en burgemeester Bart Seldeslachts, kregen de genodigden een rondleiding door het domein en leerden ze meer over de heraanleg ervan.

Het Altenadomein kreeg een flinke opwaardering tussen oktober 2022 en mei 2023. Het domein werd zo verkeersluw mogelijk gemaakt met maximaal behoud van het parklandschap. Er werden twee speeltuinen aangelegd, het terras van Bistro Koko werd heraangelegd, het terras van de serviceflats werd vernieuwd, het aanwezige groen werd uitgebreid, de trage verbindingswegen werden aangepakt en ondergrondse containers werden gestoken om de afvalfracties beter te kunnen inzamelen enzovoort.

Herbeleef de feestelijke receptie