Beleidsvisie (sociaal) wonen

Elke Kontichnaar heeft recht op kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting: de gemeente faciliteert daarom deze missie en voert een woonbeleid dat inzet op sociaal, betaalbaar, kwaliteitsvol én duurzaam wonen in eigen streek. Als gemeente willen we dan ook bestaande initiatieven steunen en nieuwe initiatieven zoeken en faciliteren. De woonbehoeften van specifieke doelgroepen moet daarbij in acht genomen wordt.

De beleidsvisie (sociaal) wonen is een bundeling van verschillende elementen die daarin een belangrijke rol spelen:

1) Hoe, waar en voor welke doelgroepen willen we sociaal woonaanbod creëren?

2) Hoe kunnen en willen we als gemeente betaalbaar kopen stimuleren?

3) Welke resultaten uit het seniorenbeleidsplan zullen we naar de woonpraktijk vertalen?

4) Hoe kunnen we alternatieve woonvormen realiseren of faciliteren?

5) Hoe maken we duurzaam én kwaliteitsvol wonen voor elke Kontichnaar waar?

De beleidsvisie (sociaal) wonen zet daarom 'sociaal' tussen haakjes omdat de visie verder gaat dan alleen sociaal wonen. De beleidvisie werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16/11/2020.