Circulatieplan

VIVO’, zo luidt de naam van het verkeersplan dat sinds 12 april 2015 van toepassing is in Kontich – centrum. Het verkeersplan moet ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid in ons dorpscentrum verbetert (‘veilig in’) en dat tegelijkertijd iedereen die het centrum gebruikt voor doorgaand verkeer een geschikte route krijgt aangeboden (‘vlot omheen’). Met het plan willen we de verkeersknoop in ons centrum ontrafelen.

Tijdens de eerste zes maanden na de invoering van het plan, ontdekten we verschillende knelpunten. Een grondige evaluatie van VIVO drong zich op. Daarom werd het plan in oktober onder de loep genomen. Er werden opnieuw verkeerstellingen uitgevoerd, klachten van bewoners werden geanalyseerd en met we gingen met verschillende belangengroepen in dialoog. Op basis van deze resultaten werden aanpassingen doorgevoerd, die van toepassing zijn sinds 31 oktober 2015.

Het lokaal bestuur liet in oktober 2013 een herkomst-bestemmingsonderzoek uitvoeren op basis van cameraonderzoek, om zo over objectieve gegevens te beschikken voor aanpassingen aan het huidige verkeerscirculatieplan. Er komt vanaf 12 april 2015 immers een volledig nieuw circulatieplan, als onderdeel van het nieuwe mobiliteitsplan. De resultaten van het onderzoek kan je hieronder bekijken (Eindrapport Herkomst-Bestemming).

Studiebureau Mint, dat verantwoordelijk is voor de uitwerking van het nieuwe circulatieplan, is druk bezig geweest met het verwerken van alle nummerplaten van (doorgaand) verkeer in de gemeente. Zo brachten ze in kaart hoe het verkeer in Kontich verloopt. Aan de hand van dat onderzoek lanceerde het studiebureau twee scenario's voor het nieuwe circulatieplan in Kontich. Deze scenario's werden op donderdag 20 februari 2014 voorgesteld tijdens een infovergadering. Beide scenario's kan je hieronder bekijken (Presentatie infoavond februari 2014). Scenario 1 gaat uit van de bestaande situatie. Scenario 3 is een scenario met noordelijke verbindingsweg. Opmerkingen na de presentatie werden meegenomen om zo verder te sleutelen aan een definitief plan. 

Op vraag van het lokaal bestuur werkte Mint dan een aantal varianten uit op de voorgestelde scenario’s. De varianten zijn verschillende aanpassingen op de twee door Mint voorgestelde scenario’s. Het gaat om tegemoetkomingen naar aanleiding van een aantal opmerkingen. Het studiebureau hield op vraag van het lokaal bestuur zoveel mogelijk rekening met de feedback van onze inwoners, maar ook met de opmerkingen van de gemeenteraad en het schepencollege. De voorgestelde varianten en de volledige nota van het studiebureau kan je hieronder bekijken (zie: Nota circulatieplan 23 mei 2014).

Uit deze voorstellen maakte het schepencollege een keuze voor het definitieve plan (zie: Scenariovoorstellen circulatieplan). Over dit circulatieplan werd op 24 juni 2014 een extra gemeenteraad gehoudenwaar het circulatieplan werd goedgekeurd. Het goedgekeurde plan kan je hieronder raadplegen (zie: Circulatieplan 12-05-2014). 
Verder vind je in onderstaande documenten ook het infoblad met de verkeersaanpassingen van 31 oktober 2015 en een plan waarop de wijzigingen van 31/10/2015 staan aangeduid. De powerpoint is de voorstelling die werd gegeven op de commissie van woensdag 14 oktober 2015.