Voor leerkrachten - scholen

Met dagelijks 5500 leerlingen en 600 leerkrachten die afzakken naar onze gemeente, is Kontich een onderwijscentrum voor de streek. De scholen zijn dan ook een belangrijke doelgroep voor het lokaal bestuur. In het kader van ons flankerend onderwijsbeleid, bundelen we op deze webpagina alle activiteiten en diensten van het lokaal bestuur, waar de scholen en hun leerkrachten gebruik van kunnen maken. Voor hen voortaan geen jaarlijkse papieren brochure meer, maar een online aanbod dat doorlopend wordt aangevuld. Voor vragen of suggesties kan je terecht bij de onderwijsdienst of voor een specifieke activiteit bij de betrokken dienst.