Scholenproject VUUR

BrandweerZoneRand voorziet een lessenpakket 'VUUR' voor de lagere school. Het omvat een uitgewerkt lessenpakket met een handleiding, voor elke leerling het werkboekje ‘VUUR’ en digitaal educatief materiaal. Dit lessenpakket is opgebouwd vanuit de verschillende leerdomeinen en vult zo een deel van de te behalen eindtermen in. De kinderen worden bewust gemaakt van mogelijke gevaren en de te nemen veiligheidsmaatregelen. Op een speelse manier wordt er gewerkt rond vuur, brandwonden, de organisatie van de brandweer,… 

Op het einde van het project mogen de leerlingen een bezoek brengen aan de brandweerkazerne van Kontich.

Voor wie?

Basisonderwijs (4de leerjaar).

Procedure

Inschrijven voor dit lessenpakket kan via volgende site:

https://www.brandweerzonerand.be/vuur

Van zodra je inschrijving is ontvangen zal je worden gecontacteerd om verdere afspraken te maken. 

Bedrag

Deelname aan het project is gratis.