Huiswerk- en taalbegeleiding

Sommige kinderen en ouders kunnen wat steun gebruiken als kinderen hun huiswerk maken, omwille van taal- of andere problemen. Vrijwilligers helpen deze kinderen en hun ouders. Dit op aanbrengen van en in nauw overleg met de (zorg-)leerkracht.
In Kontich zijn er verschillende organisaties die huiswerkbegeleiding (kunnen) organiseren: het Rode Kruis, het OCMW, Wereld-delen en Auxilia.
De huiswerkbegeleiding gebeurt bij het gezin thuis, in de school of in het buurthuis: dat is verschillend per initiatiefnemer of kind. Ongeveer één uurtje per week.

Voorwaarden

Zie www.huisvanhetkindkontich.be/huiswerk-en-taalbegeleiding. Daar vind je meer informatie en alle aanbieders.

Bedrag

Gratis.