Onderwijsoverleg

Overleg met alle actoren die bij onderwijs in Kontich betrokken zijn.

Voor wie?

Directies en oudercomités van alle scholen op Kontichs grondgebied, de CLB’s die hen ondersteunen, en andere organisaties of diensten, al dan niet van het lokaal bestuur, die een aanbod doen aan de Kontichse scholen of met hen willen samenwerken.

Voorwaarden

Minstens 2 x per schooljaar (lente en herfst), of meer in functie van de actualiteit.

Procedure

Op uitnodiging. Neem voor meer info contact op via onderwijsdienst@kontich.be .

Bedrag

Gratis