Bezoek aan het museum voor heem- en oudheidkunde

Het museum voor heem- en oudheidkunde van Kontich
heeft heel wat te bieden voor klassen uit het lager- en
secundair onderwijs.

Vooral de afdelingen archeologie, prehistorische
vondsten, sporen van Gallo-Romeinse bewoning
in Kontich en de thematische verkenning van het
voorouderlijke leven sluiten naadloos aan bij een trits
van eindtermen uit de leervakken wereldoriëntatie,
geschiedenis, maatschappelijke vorming en
aardrijkskunde.

De deskundige gidsen van het museum ontvangen
met plezier geïnteresseerde (vak)leerkrachten met hun
leerlingen!

Het museum bevindt zich in Vrijetijdshuis De Brouwerij aan het Sint-Jansplein 8.

Voor wie?

Lager en secundair onderwijs

Voorwaarden

Na afspraak, rondleiding mogelijk op alle schooldagen, van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16 u.

De grootte van de groep die tegelijkertijd het museum kan bezoeken is één klas (tot ca. 25 leerlingen).

Procedure

Je vraagt het bezoek met de rondleiding telefonisch of via e-mail aan bij onderstaande contactpersonen.

Bedrag

Het bezoek en de rondleiding zijn gratis.

Meer info

Voorzitter van de koninklijke kring voor heemkunde Kontich:
Paul Catteeuw, tel. 0495 648 445,
paul.catteeuw@telenet.be

Conservator van het museum voor heem- en oudheidkunde:
Guido Theys tel. 03 457 54 68,
guido.theys@telenet.be