Mijn Eigen Goed Antwoord (MEGA)

M.E.G.A. (Mijn Eigen Goed Antwoord) is een preventieproject van politie HEKLA voor de laatstejaars van de basisschool. Alle Kontichse basisscholen namen deel aan het proefproject, en dat krijgt een jaarlijks vervolg!

Voor wie?

Alle 6de leerjaren

Procedure

Politie HEKLA neemt zelf contact met de scholen.

Bedrag

Gratis

Meer info

Ellen Garitte

Hoofdinspecteur - coördinator burgerparticipatie

Lokale politiezone HEKLA

Hove-Edegem-Kontich-Lint-Aartselaar

Prins Boudewijnlaan 43a

2650 Edegem

pz.hekla.preventie@police.belgium.eu

03 444 01 11,

www.politiehekla.be