Algemeen directeur OCMW en gemeente

De algemeen directeur is een ambtenaar en wordt door de gemeenteraad benoemd. Hij/zij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij en maakt het verslag, de notulen, op. Hij/zij bereidt de zaken voor die onderworpen zijn aan de gemeenteraad of het college. Onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen leidt en coördineert hij de gemeentediensten. 

De algemeen directeur staat ook in voor de dagelijkse werking van het OCMW en de coördinatie van de verschillende diensten. Hij/zij leidt de vergaderingen van het managementteam.

Bij de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst ziet hij erop toe dat de beslissingen overeenstemmen met de bestaande regelgeving en zorgt hij voor het opmaken van het verslag.

De algemeen directeur is hoofd van het OCMW- en gemeentepersoneel.

Kizzy Rombaut is onze algemeen directeur.