College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor het dagelijks beleid en vergadert daarom wekelijks (elke maandag). Dit college is samengesteld uit de burgemeester en de schepenen, bijgestaan door de algemeen directeur die het verslag opneemt.

Schepenen worden gekozen uit de gemeenteraadsleden van de partijen die samen een meerderheid vormen in de gemeenteraad. Het aantal schepenen hangt af van het aantal inwoners in de gemeente. In Kontich zijn er dat 7. 
Schepenen hebben geen persoonlijke bevoegdheid. Om het bestuur van de gemeente te organiseren, heeft iedere schepen wel een werkterrein met meerdere beleidsthema’s zoals financiën, milieu, openbare werken of cultuur.
Het college van burgemeester en schepenen neemt zijn beslissingen gezamenlijk. De belangrijkste bevoegdheid van het college is de voorbereiding van de gemeenteraad en de uitvoering van de beslissingen ervan. Het college heeft nog een hele reeks andere bevoegdheden zoals:

- het beheer van de gemeentelijke inrichtingen (scholen, musea, bibliotheken, sportaccommodaties,… ) 
- het leiden van gemeentewerken
- toezicht op de ambtenaren, de boekhouding en het OCMW
- afleveren van bepaalde vergunningen (bijvoorbeeld voor het bouwen van een huis of het lozen van afvalwater).

Samenstelling

 • Bart Seldeslachts

  Burgemeester N-VA

  Contactgegevens

  Adres
  Scheihagenstraat 91
  2550 Kontich
  GSM
  0474 24 38 90
  tel.
  03 450 78 45
  E-mail
  bart.seldeslachts@kontich.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Spreekuren: do. 9 tot 11 u. en op afspraak

  Bevoegdheden: veiligheid, noodplanning, Markten, Patrimonium, Erfgoed en Onderwijs

 • Joost Fillet

  1ste schepen Dorpslijst Sander

  Contactgegevens

  Adres
  Edegemsesteenweg 65
  2550 Kontich
  GSM
  0499 54 04 96
  E-mail
  joost.fillet@kontich.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Spreekuren: op afspraak
  Bevoegdheden: externe communicatie, participatie, lokale democratie, welzijn, kinderopvang, ontwikkelingssamenwerking, senioren en wonen.

   

 • Pieter Defoort

  2de schepen N-VA

  Contactgegevens

  Adres
  Lijsterbolstraat 9c
  2550 Kontich
  GSM
  0497 83 28 45
  E-mail
  pieter.defoort@kontich.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Spreekuren: op afspraak
  Bevoegdheden: financiën, informatica en sport.

   

 • Veerle Van Dyck

  3de schepen Dorpslijst Sander

  Contactgegevens

  Adres
  Bautersemstraat 78
  2550 Kontich
  GSM
  0496 53 17 81
  E-mail
  veerle.van.dyck@kontich.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Spreekuren: op afspraak
  Bevoegheden: personeelsbeleid, juridische zaken, AGB, interne communicatie, interne controle en cultuur.

   

 • Willem Wevers

  4de schepen N-VA

  Contactgegevens

  Adres
  Edgard Tinellaan 7
  2550 Kontich
  GSM
  0473 62 26 61
  E-mail
  willem.wevers@kontich.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Spreekuren: op afspraak
  Bevoegdheden: mobiliteit en verkeer, openbare werken en jeugd.

   

 • Wim Annaert

  5de schepen Dorpslijst Sander

  Contactgegevens

  Adres
  Montfortstraat 75
  2550 Kontich
  GSM
  0473 67 13 56
  E-mail
  wim.annaert@kontich.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Spreekuren: op afspraak
  Bevoegdheden: ruimtelijke ontwikkeling, milieu, groenzorg (groendienst inbegrepen).

   

 • Marleen Van den Eynde

  6de schepen N-VA

  Contactgegevens

  Adres
  Keizershoek 125
  2550 Kontich
  GSM
  0479 88 89 29
  E-mail
  marleen.van.den.eynde.schepen@kontich.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Spreekuren: op afspraak
  Lokale economie, Burgerzaken, Burgerlijke Stand, Dierenwelzijn & Feestelijkheden, Toerisme en Landbouw

 • Mia Wauters

  Voorzitter OCMW N-VA

  Contactgegevens

  Adres
  Bautersemstraat 28
  2550 Kontich
  GSM
  0498 93 92 50
  tel.
  03 451 14 11
  Fax
  03 451 14 49
  E-mail
  mia.wauters@ocmwkontich.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Spreekuren: op afspraak


  De voorzitter van het OCMW wordt verkozen door de leden van de OCMW-raad en is ook voorzitter van het vast bureau en van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

  De voorzitter leidt de activiteiten van het OCMW en zorgt voor het voorafgaand onderzoek van de zaken die aan de raad en het vast bureau worden voorgelegd.

  De voorzitter roept de vergaderingen bijeen en stelt de agenda hiervan vast, is belast met de uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen, en vertegenwoordigt het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

  De voorzitter kan in dringende gevallen beslissen over het toekennen van hulpverlening aan personen en gezinnen. Deze hulpverlening kan zowel materieel als financieel van aard zijn (onder andere voedselpakket, onderdak, financiële steun, …).