Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) bestaat in Kontich uit acht leden plus een voorzitter.

De voorzitter wordt van rechtswege toegevoegd als extra schepen indien deze niet reeds schepen is.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd voor de besluitvorming over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.

Het is een verplicht orgaan binnen het OCMW en heeft de specifieke opdracht om de beslissingen inzake individuele hulpverlening en integratie buiten elke politiek debat te nemen.

De leden van het bijzonder comité moeten daarom ook geen verkozen raadsleden zijn van alle fracties.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst vergadert tweewekelijks. Deze vergaderingen zijn niet voor het publiek toegankelijk.

Samenstelling