Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt beslissingen in individuele sociale dossiers betreffende financiële, materiële of andere steun, thuiszorg en kinderopvang.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst vergadert tweewekelijks. Deze vergaderingen zijn niet voor het publiek toegankelijk. Wel kunnen de betrokkenen op hun verzoek gehoord worden. Het diensthoofd van de sociale dienst en de maatschappelijk werkers lichten tijdens de vergadering hun dossiers toe aan de leden.

Samenstelling