Vast Bureau

Het vast bureau is de evenknie van het college van burgemeester en schepenen maar dan voor het OCMW.

Het is samengesteld uit dezelfde mandatarissen als het schepencollege.

De burgemeester is voorzitter van het vast bureau.

Het vast bureau vergadert wekelijks en de zittingen zijn niet openbaar.

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn voor.

Het vast bureau voert de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn uit en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het OCMW.

Samenstelling