Rioleringsbeheer (Pidpa)

Pidpa staat in voor het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van het rioleringsstelsel in onze gemeente.

Waarom rioleringsbeheer?

Europa legt hoge normen op. De impact hiervan is voor de steden en gemeenten niet gering. Daarom doen ze hiervoor een beroep op Pidpa. 

Contacteer Pidpa voor:

- het aanvragen van een aansluiting op de openbare riolering bij nieuwbouw
- herstellingen aan de huisaansluiting (bv. verzakking in voortuin/trottoir voor de woning kan wijzen op schade aan de aansluiting, slechte afvoer van water van de woning kan op verstopping wijzen)
- het reinigen en ontstoppen van de straatkolken (het "putteke" in de goot) indien daar geen water meer door weg kan lopen (bv. na een zware regenbui blijft er een plas staan boven het "putteke")
- het reinigen van de grachten langs de openbare weg en maaien van de bermen. Informatie hierover kan gevraagd worden via de gemeentelijke Milieudienst.

Pidpa praktisch

www.pidpa.be
Hoofdkantoor: Desguinlei 246, 2018 Antwerpen
Contact: 0800 90 300 GRATIS KLANTENSERVICELIJN

Contacteer Pidpa