Verboden vochtige doekjes in de riolering

Het afvalwater van de meeste woningen in de gemeente Kontich wordt opgevangen in gemeentelijke riolen en via een collector of verzamelriool van Aquafin en getransporteerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), waar het gezuiverd wordt vooraleer het in de waterloop geloosd wordt.

Het transport van het afvalwater loopt ook via pompstations. Zo’n pompstation dient om de nodige druk te leveren op plaatsen waar het afvalwater door een persleiding van een lager naar een hoger gelegen punt moet opgepompt worden. Ook op de RWZI wordt het water eerst opgepompt vooraleer het gravitair het waterzuiveringsproces zal doorlopen.

Helaas stellen wij recent steeds vaker problemen vast bij het transport van het afvalwater: de pompen blijken regelmatig verstopt te raken. Wellicht ter goeder trouw door het toilet gespoelde hygiëne-artikelen zijn hier de oorzaak van. Schoonmaakdoekjes, babydoekjes, make-up removerdoekjes e.d. hebben een sterke vezelstructuur. Die kan voor verstopping van de riolering zorgen of pompen van een afvalwaterpompstation of van de RWZI blokkeren. Hierdoor stapelt het afvalwater zich in de riolering op en bestaat de kans dat die overloopt in waterlopen of grachten. Op die manier kan ongezuiverd afvalwater in de natuur terechtkomen, wat een ernstige impact heeft op het ecosysteem van de waterloop.

Bovendien stijgt door een defect aan de pompen ook de kans op wateroverlast. Vochtige doekjes die samenklitten in de riolering kunnen er ook voor zorgen dat er verstoppingen ontstaan in het rioolstelsel, waardoor de afvoer van uw afvalwater niet vlot meer kan verlopen. Dit kan ook in de afvoer op uw privé-eigendom voor problemen zorgen. 

Helaas stelt dit probleem zich ook in onze gemeente voor. Daarom willen wij ook onze inwoners hierop attent maken geen vochtige reinigingsdoekjes of andere doekjes met sterke vezelstructuur in het toilet door te spoelen. Het is beter deze doekjes in de afvalbak te gooien. De RWZI’s van Aquafin zijn perfect uitgerust om organische verbindingen zoals een toiletspoeling of niet-bijtende schoonmaakproducten te verwijderen. Grove bestanddelen zoals vochtige doekjes, luiers, schoonmaakdoekjes,… horen er echter niet thuis.