Secretariaat

Ons secretariaat zorgt voor de administratieve ondersteuning van alle politieke organen van het lokaal bestuur en de diverse afdelingen. Het secretariaat staat in voor het opstellen en verzenden van dagordes, toelichtingen en verslagen en voor de verwerking van de notulen.

Daarnaast verzorgen onze medewerkers een persoonlijk en telefonisch onthaal. Tot slot verzorgt het secretariaat algemene kantoorverrichtingen, aankopen en klassement, ondersteunt de dienst het goede verloop en de verslaggeving van de officiële vergaderingen, en verleent ze administratieve hulp aan diverse diensten.