Publieksvragen

Om je beter te betrekken bij het gemeentelijk beleid, kan je rechtstreeks vragen stellen aan de leden van het college. Dit kan tijdens de publieksvragen die de gemeenteraad vooraf gaan (begin om 20 u.).
De procedure voor de publieksvragen is opgenomen in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, Artikel 17, paragraaf 2:

  • Tijdstip: onmiddellijk voor de eigenlijke vergadering van de gemeenteraad.
  • Tijdsduur: maximum een half uur
  • De voorzitter opent de publieksvragen.
  • De kandidaat-vragensteller meldt zich door handopsteking en maakt zich bekend (naam en adres). De voorzitter bepaalt de rangorde.
  • De voorzitter heeft het recht bepaalde vragen onontvankelijk te verklaren, doch alleen om redenen van persoonlijke aangelegenheden of beledigend karakter.
  • Vragen kunnen mondeling gesteld maar dienen schriftelijk overhandigd. De schriftelijke vraag bevat eveneens de volledige identiteit van de vraagsteller.
  • De vragen kunnen aan alle leden van het college gesteld worden.
  • De raadsleden mogen tijdens de publieksvragen geen vragen stellen. Ze hebben het recht en de plicht dit onder de vorm van interpellatie te doen of door een schriftelijke vraag aan het schepencollege.
  • De schriftelijke vragen worden onderzocht en worden binnen een redelijke termijn schriftelijk beantwoord.
  • In geval van tumult of verstoring van de openbare orde, behoudt de voorzitter het recht om een einde te maken aan de publieksvragen.
Verslagen van de publieksvragen tot en met 3 januari 2019 vind je hieronder. De publieksvragen die gesteld werden na 3 januari 2019 vind je eveneens hieronder. De antwoorden erop vind je dan weer in onze audioverslagen