Elektronische identiteitskaart (eID)

Maak een afspraak.

Je dient geen pasfoto meer mee te brengen of te maken in de fotocabine in het gemeentehuis.

Aan onze loketten kunnen nu foto's genomen worden die rechtstreeks op de identiteitskaart komen.
Deze foto is gratis en voldoet automatisch aan alle normen waar een correcte pasfoto aan moet voldoen.

Met een Belgische identiteitskaart kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee je:

 • je identiteit online kan bevestigen
 • documenten elektronisch kan ondertekenen.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar. Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van je kaart.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Na de aanvraag van je eID krijg je een brief met een pincode en een pukcode toegestuurd op je domicilieadres.

 • Je hebt je pincode nodig elke keer je je eID wilt gebruiken
 • Je hebt je pukcode nodig om je pincode de eerste keer in te stellen of als je je pincode niet meer weet, wil wijzigen of deblokkeren.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar moet elke Belg een identiteitskaart aanvragen. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas een oproeping voor een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

Vanaf 15 jaar ben je ook verplicht om je identiteitskaart altijd bij je te hebben.

Procedure

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvang je, van de gemeente waar je woont, automatisch een oproepingskaart om je eID bij de Dienst burgerzaken van je gemeente aan te vragen.

Ook als de geldigheidsperiode van je eID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe eID aan te vragen.

In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij je gemeente:

 • als je eID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping.

Je maakt vervolgens een afspraak om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.
Ongeveer 2 weken na het aanvragen van de nieuwe kaart, ontvang je thuis een nieuwe pin- en pukcode.

Je kan dan terug een afspraak maken om de nieuwe kaart af te halen. Neem de pin- en pukcode mee naar het gemeentehuis als je je eID afhaalt. Je pincode kan je bij de afhaling nog wijzigen als je dat wenst (4 cijfers).

Let op. Als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je 3 weken voor de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

De tarieven voor een eID verschillen van gemeente tot gemeente.

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen met levering binnen 1 of 2 dagen. Let op: hiervoor betaal je wel een hogere kostprijs.

Neem voor meer info contact op met je gemeente.

Uitzonderingen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kan gaan, neem je contact op met deze dienst.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van je eID breng je volgende zaken mee:

 • je huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal)

Bij het afhalen van je eID:

 • je oude identiteitskaart
 • je pin- en pukcode

Meer info

Meer informatie over de nieuwe identiteitskaarten kan je vinden op volgende website: https://www.vernieuwde-eid.be/