Verlies of diefstal identiteitskaart - aangifte

 
Je doet persoonlijk aangifte bij een politiekantoor naar keuze in geval van diefstal. De politie faxt naar de helpdesk van het Rijksregister om de certificaten te schorsen en levert een attest van diefstal af. Deze schorsing wordt onmiddellijk omgezet in een onherroepelijke vernietiging.
 
Bij verlies van je identiteitskaart moet je onmiddellijk aangifte doen bij de dienst burgerzaken.
 
DOC STOP kan je bellen op het nummer: 00800 2123 2123. Bij de aangifte van verlies ontvang je van de dienst bevolking een bewijs van aangifte, bijlage 12. Dit document is één maand geldig. Dit document is een wettelijke en tijdelijke vervanging van je identiteitskaart. De identiteitskaart wordt onmiddellijk geannuleerd. Deze annulering maakt de identiteitskaart ongeldig. Ook bij verlies dien je een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. 
 
Het vervangend document is enkel geldig in België en telt dus niet als reisdocument.

Teruggevonden

Je identiteitskaart en de elektronische certificaten van je identiteitskaart worden na de aangifte van diefstal of verlies onmiddellijk geschrapt en onbruikbaar. Dus zelfs als je na de aangifte je identiteitskaart zou terugvinden, moet je een nieuwe kaart aanvragen aan het loket.

Alle informatie over het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart kan je hier terugvinden.