Geschillen huurder/verhuurder

Heb je als huurder een geschil met je verhuurder, dan kan je op volgende instanties beroep doen:

1. Je gemeente

Gaat je geschil over herstellingen die niet in orde geraken of heb je twijfels over de kwaliteit van je huurwoning? Dan kan je een woonkwaliteitsonderzoek aanvragen bij de gemeente.

2. Het OCMW

Het OCMW van je gemeente heeft een dienst rechtshulp waar je hulp kan vragen voor allerlei juridische gerelateerde problemen waaronder ook problemen met je huurwoning.

3. Huurdersbond

Bij geschillen met je verhuurder kan je beroep doen op de Huurdersbond om je bij te staan. Ook als je juridische vragen hebt over bijvoorbeeld je huurcontract kan je bij de Huurdersbond terecht. De Huurdersbond is een belangenvereniging die opkomt voor belangen van huurders. Voor meer informatie kijk op de website van de Huurdersbond.

4. Vredegerecht

Kom je niet tot een oplossing in een geschil? Dan kan je je richten tot een vrederechter. Hij/zij is bevoegd voor problemen die verband houden met huisvesting en probeert steeds een oplossing in wederzijds overleg te bereiken, eventueel met hulp van een advocaat maar dit is zeker niet altijd noodzakelijk.
Voor meer info neem je contact op met het vredegerecht op het nummer 03 457 05 11 of via mail aan vred.kontich@just.fgov.be.