Dienst rechtshulp

Eén dag per week is een jurist aanwezig in het OCMW. Hij geeft informatie over allerlei juridische problemen waarmee je in het dagelijks leven wordt geconfronteerd, zoals echtscheidingen, huur- en woonproblemen, schulden, bewindvoering, enz. De jurist is geen advocaat en vertegenwoordigt jou dus niet op de rechtbank. Indien nodig tracht de jurist te bemiddelen met bijvoorbeeld de huiseigenaar, de partner of de schuldeiser. 

Voor volgende zaken kan je beroep doen op de dienst rechtshulp:
  1. informatie
  2. advies
  3. bemiddeling, brief schrijven, overeenkomsten opstellen
  4. inleiding van een geding bij de rechtbank. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?