Dienst Personeel & Organisatie (P&O)

Iedereen kan op onze dienst P&O terecht voor vacatures, sollicitaties, selectieproeven, aanwervingsvoorwaarden, vakantiejobs en stages.

Personeelsleden kloppen hier aan voor o.a. verloven, ziekte, vorming, evaluatie, vergoedingen, vakbondsoverleg en gelijke kansenbeleid.
 
De dienst P&O streeft naar een kwaliteitsvolle, professionele dienstverlening gericht naar de personeelsleden, de diensten en de hele organisatie. We proberen de nodige ondersteuning te bieden aan alle diensten om hen te helpen op een effectieve en efficiënte manier hun doelstellingen te bereiken.