Hoe bereid ik me voor op de selectieproeven?

Afhankelijk van de functie gebruikt lokaal bestuur Kontich verschillende selectietechnieken. De meest gehanteerde selectietechnieken zijn; een capaciteitstest, een praktische proef, een schriftelijke proef, een thuisopdracht, een mondelinge proef en een assessment.

Aan de hand van deze verschillende technieken toetsen we naar de aanwezigheid van de verschillende competenties, de juiste motivatie, kennis en ervaring. 

Uiteraard zoeken wij de kandidaat wiens profiel het beste aansluit bij de functie. Maar dat geldt in beide richtingen. Aan de hand van de verschillende selectietechnieken, krijg je als kandidaat een beter zicht op de werkelijke jobinhoud en verwachtingen. Zo kan je als kandidaat ook zelf beter inschatten of de job echt iets voor jou is.

Lees zeer aandachtig het vacaturebericht en de functiebeschrijving. Beide documenten vormen de beste samenvatting van de selectieprocedure (selectietechnieken en -data) de functie, het gewenste profiel en bijhorende competenties.

Capaciteitstest

In bepaalde gevallen kan de diplomavereiste voor een bepaalde vacature worden geschrapt. In dat geval kan een capacitaire test aan de selectieprocedure worden toegevoegd. Deze test onderzoekt of een kandidaat in staat is te functioneren op het niveau waarin de functie gesitueerd is.

Hier kan je enkele demotesten uitproberen.

Praktische proef

De praktische proef bestaat uit opdrachten waarin we vaardigheden testen die je in de dagdagelijkse praktijk ook tegenkomt. De proef toets voornamelijk jouw technische bekwaamheid en jouw fysieke geschiktheid voor het uitvoeren van de job. Deze proef gebruiken we vooral bij uitvoerende jobs. 

Schriftelijke proef

De schriftelijke proef is meestal beperkt in tijd. De schriftelijke proef bestaat uit een aantal redactievragen waarin we peilen naar schriftelijke communicatievaardigheden, vakkennis, probleemoplossend gedrag, gestructureerd en logisch denken,...

De vragen worden opgesteld door een jury die bestaat uit interne en externe specialisten uit de sector en houden rechtstreeks verband met de functie.

Thuisopdracht

Een thuisopdracht is een andere mogelijke vorm van een schriftelijke proef. De opdracht is relevant voor de functie. Opteert de jury voor een thuisopdracht, dan ontvang je samen met je uitnodigingsmail een opdracht van de jury met de vraag om deze opdracht uit te werken. Je bepaalt zelf hoe je te werk gaat en hoeveel tijd je aan deze opdracht spendeert. Tegen een op voorhand bepaalde datum lever je je voorbereiding in. 

Mondelinge proef

De mondeling proef is een gedragsgericht, gestructureerd interview.

Tijdens dit gesprek peilen wij naar je motivatie, eventuele ervaring en diverse competenties (uit het functieprofiel van de vacature waarvoor je solliciteerde). Het is ook mogelijk dat je een kleine case wordt voorgelegd of dat er beperkt wordt teruggegrepen naar de schriftelijke proef / thuisopdracht.

Het gedragsgericht interview is een vorm van interviewen waarbij er specifiek wordt gevraagd naar voorbeeldsituaties uit de loopbaan. In een gedragsgericht interview wordt de sollicitant gevraagd hoe hij/zij handelde tijdens specifieke situaties in de loopbaan. 

Het selectiegesprek is een gesprek van ca. 30 minuten met de jury. 

Assessment

Voor de decretale graden, de leden van het managementteam en de leidinggevende functies bevat de selectie altijd een assessment center dat de managements- en leiderschapscapaciteiten op het niveau van de functie test. Ook voor de niet-leidinggevende functies op niveau A bevat de selectie altijd een assessment center. Assessment oefeningen hebben tot doel concreet observeerbaar en functierelevant gedrag uit te lokken. Een oefening staat nooit op zich, maar kadert binnen een geheel proces waarbij de competenties van de persoon zo accuraat en betrouwbaar mogelijk in kaart worden gebracht. 

Assessments gebeuren steeds door een extern bureau. Hier kan je enkele demotesten uitproberen.