Burgemeester

Aan het hoofd van de gemeente staat de burgemeester: Bart Seldeslachts (N-VA). 

De leden van de gemeenteraad dragen gezamenlijk een kandidaat-burgemeester voor die (meestal) tot de meerderheid behoort. Het is de Vlaamse Minister van Binnenlandse Zaken die de burgemeester benoemt en dit voor een ambtstermijn van zes jaar. 
De burgemeester legt de eed af in handen van de provinciegouverneur. De burgemeester, voor wie het meestal geen voltijdse betrekking is (net als voor de schepenen trouwens) zit de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen voor. 
Hij vertegenwoordigt de gemeente ook naar buiten toe. Zo worden bijvoorbeeld alle brieven en officiële documenten van de gemeente ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur, die het hoofd van de administratie en het personeel is.
Verder is de burgemeester het hoofd van de politie en is hij rechtstreeks verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente. 
Ook de burgemeester heeft een aantal extra specifieke bevoegdheden en net zoals de schepenen houdt hij op vaste tijdstippen een spreekuur waarop iedereen welkom is.