Autonoom Gemeentebedrijf Kontich (AGB)

Wat is een AGB?

AGB staat voor Autonoom Gemeentebedrijf. 

Het is een extern verzelfstandigd agentschap met een eigen rechtspersoonlijkheid, dat belast is met bepaalde taken van gemeentelijk belang. AGB Kontich is dus een dochterbedrijf van het lokaal bestuur Kontich. De werknemers hebben hetzelfde statuut als de collega's van het lokaal bestuur. Het AGB is onderworpen aan de wet op de boekhouding van de ondernemingen, waardoor voor een aantal uitgaven de BTW kan gerecupereerd worden.

Wat doet het AGB?AGB Kontich staat in voor het beheer en de exploitatie van het sportcentrum (sporthal en zwembad) 'De Nachtegaal', de polyvalente zaal 'Het Halfdiep' en het bedrijvencentrum 'Gemeentehuis'. Ook de verhuur van de sporthallen van Sint-Rita en Sint-Jozef (buiten de schooluren), en de exploitatie van de tijdelijke ijsbaan behoort tot de taken van het AGB.

Wie bestuurt het AGB?

Het Directiecomité van het AGB bestaat uit het voltallige schepencollege
De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, algemeen directeur Kizzy Rombaut als secretaris en alle gemeenteraadsleden. Meer informatie over de administratieve kant van het AGB (statuten, huishoudelijk reglement, beheersovereenkomst) vind je op de pagina van de Raad van Bestuur.


Maatschappelijke zetel
Gemeenteplein 1
T. 03 246 25 50
info@kontich.be 

Uitbatingsadres
Sportcentrum 'De Nachtegaal'
Duffelsesteenweg 145
T. 03 880 12 30
vrijetijdscentrum@kontich.be 
BE 0871 968 335