Autonoom Gemeentebedrijf Kontich (AGB)

Wat is een AGB? 

AGB staat voor Autonoom Gemeentebedrijf. 

Het is een extern verzelfstandigd agentschap met een eigen rechtspersoonlijkheid, die belast is met bepaalde taken van gemeentelijk belang. AGB Kontich is dus een dochterbedrijf van het lokaal bestuur Kontich. De werknemers hebben hetzelfde statuut als de collega's van het lokaal bestuur.
Het AGB is onderworpen aan de wet op de boekhouding van de ondernemingen, waardoor voor een aantal uitgaven de BTW kan gerecupereerd worden.

Wat doet het AGB?

AGB Kontich staat in voor het beheer en exploitatie van het sportcentrum (sporthal en zwembad) 'De Nachtegaal', de polyvalente zaal Het Halfdiep en het bedrijvencentrum 'Gemeentehuis'. Ook de verhuur van de sporthallen van St-Rita (buiten de schooluren), Sint-Jozef, een pand aan de Pronkenbergstraat en de exploitatie van de tijdelijke ijsbaan behoort tot de taken van het AGB.

 

Het directiecomité bestaat uit het voltallige schepencollege
De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, algemeen directeur Luc Dom als secretaris en alle gemeenteraadsleden

Maatschappelijke zetel
Gemeenteplein 1
T. 03 246 25 50
 
Uitbatingsadres
Sportcentrum 'De Nachtegaal'
Duffelsesteenweg 145
T. 03 880 12 30
F. 03 457 96 34
sport@kontich.be 
BE 0871 968 335