Aanmelding en inschrijving

Kontich is een onderwijscentrum met een heel breed scholenaanbod. Je hoorde wellicht al in de pers over het inschrijvingsdecreet. Hiermee verplicht de Vlaamse Overheid scholen waar capaciteitsproblemen mogelijk zijn, om digitaal te laten aanmelden. Dit geldt vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-24 voor secundair én basisonderwijs.

Momenteel zijn de aanmeldperiodes volledig achter de rug. Je kan vrij inschrijven in de scholen voor de leerjaren waar er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met de school van je voorkeur (zie weblink naar de contactgegevens van de scholen onderaan deze pagina).

Jaarlijks is er een nieuwe digitale aanmeldperiode voor het basisonderwijs in februari-maart en voor het secundair onderwijs in maart-april. Je vindt de nodige info tijdig op deze pagina - kom begin 2024 zeker een kijkje nemen.

Het bovenstaande geldt enkel voor wie zich als nieuwe leerling wil inschrijven in een school. Wie gewoon overgaat naar het volgende leerjaar binnen dezelfde school, hoeft uiteraard niet opnieuw aan te melden. Maar opgelet: Vlaanderen beschouwt een basisschool en een secundaire school altijd als verschillende scholen. Ook al dragen ze dezelfde naam of gaan ze uit van hetzelfde schoolbestuur. Dus bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs moet iedereen sowieso aanmelden!