Aanmelding en inschrijving

Kontich is een onderwijscentrum met een heel breed scholenaanbod. Je hoorde wellicht al in de pers over het inschrijvingsdecreet. Hiermee verplicht de Vlaamse Overheid scholen waar capaciteitsproblemen mogelijk zijn, om digitaal te laten aanmelden. Dit geldt voor secundair én basisonderwijs.

Aanmelden is enkel voor wie zich als nieuwe leerling wil inschrijven in een school. Wie gewoon overgaat naar het volgende leerjaar binnen dezelfde school, hoeft uiteraard niet opnieuw aan te melden. Maar opgelet: Vlaanderen beschouwt een basisschool en een secundaire school altijd als verschillende scholen. Ook al dragen ze dezelfde naam of gaan ze uit van hetzelfde schoolbestuur. Dus bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs moet iedereen sowieso aanmelden!

Het aanmelden voor schooljaar 2024 - 2025 voor het basisonderwijs loopt van 27 februari (9 u.) tot 19 maart (12 u.). Dat gebeurt via deze link:

Aanmelden


Na het aanmelden krijg je ten laatste 19 april een e-mail
waarin staat in welke school je kan inschrijven. Volg de instructies in die mail om je kind in te
schrijven in de school tussen 22 april en 13 mei.

Meer info in deze folder: https://www.kontich.be/infofolder-naar-school-in-kontich.

Gaat je kind naar het secundair onderwijs vanaf september 2024? Dan moet je aanmelden op een van de aanmeldsystemen voor secundaire scholen. De Kontichse secundaire scholen vind je terug op meldjeaansecundair.antwerpen.be.