Aanmelding en inschrijving

Kontich is een onderwijscentrum met een heel breed scholenaanbod. Je hoorde wellicht al in de pers over het inschrijvingsdecreet. Hiermee verplicht de Vlaamse Overheid scholen waar capaciteitsproblemen mogelijk zijn, om digitaal aan te melden. Dit geldt vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 voor basis- en secundair onderwijs.

Het onderstaande geldt enkel voor wie zich als nieuwe leerling wil inschrijven in een school. Wie gewoon overgaat naar het volgende leerjaar binnen dezelfde school, hoeft uiteraard niet opnieuw aan te melden. Maar opgelet: Vlaanderen beschouwt een basisschool en secundaire school altijd als verschillende scholen, ook al dragen ze dezelfde naam of lijken ze een zusterafdeling van elkaar. Dus bij de overgang naar het secundair moet iedereen sowieso aanmelden.

Voor de duidelijkheid: voor het schooljaar 2019-2020 verandert er niets; het bovenstaande geldt voor de inschrijvingen van schooljaar 2020-2021. Als ouder hoef je momenteel nog niets te ondernemen. Meer informatie over de aanmeldingssystemen verneem je begin 2020 via de school, of via de communicatiekanalen van het lokaal bestuur Kontich.