Aanmelding en inschrijving

Kontich is een onderwijscentrum met een heel breed scholenaanbod. Je hoorde wellicht al in de pers over het inschrijvingsdecreet. Hiermee zou de Vlaamse Overheid scholen waar capaciteitsproblemen mogelijk zijn, verplichten om digitaal aan te melden. Voorlopig gaat dit decreet echter niet in voege.

In Kontich betekent dit dat je voor het basisonderwijs nog steeds NIET digitaal moet aanmelden. Het secundair onderwijs op ons grondgebied besloot WEL verder te gaan met de digitale aanmeldingsprocedure. Klik op de link voor meer informatie over inschrijving of aanmelding voor het basis- of secundair onderwijs:

Voor de duidelijkheid: het bovenstaande geldt voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023. Hou de websites van de scholen in de gaten voor meer gedetailleerde informatie.