Aanmelding en inschrijving

Kontich is een onderwijscentrum met een heel breed scholenaanbod. Je hoorde wellicht al in de pers over het inschrijvingsdecreet. Hiermee verplicht de Vlaamse Overheid scholen waar capaciteitsproblemen mogelijk zijn, om digitaal te laten aanmelden. Dit geldt vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-24 voor secundair én basisonderwijs.

Klik op de link voor meer informatie over inschrijving of aanmelding voor het basis- of secundair onderwijs:

Het bovenstaande geldt enkel voor wie zich als nieuwe leerling wil inschrijven in een school. Wie gewoon overgaat naar het volgende leerjaar binnen dezelfde school, hoeft uiteraard niet opnieuw aan te melden. Maar opgelet: Vlaanderen beschouwt een basisschool en een secundaire school altijd als verschillende scholen. Ook al dragen ze dezelfde naam of gaan ze uit van hetzelfde schoolbestuur. Dus bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs moet iedereen sowieso aanmelden!

Meer gedetailleerde informatie over de aanmeldingssystemen voor basis én secundair verneem je begin 2023 via de school, of via de communicatiekanalen van het lokaal bestuur Kontich.