Aanmelden voor het basisonderwijs (kleuter- en lagere school)

Vroeger kon je in veel basisscholen al vanaf 1 september inschrijven voor het daaropvolgende schooljaar. Dat kan nu enkel nog als een school zeker is dat ze geen leerlingen zal weigeren op basis van capaciteit. Anders gezegd: als een school zeker is dat in de loop van het schooljaar geen enkele klas of leeftijdsgroep volzet zal geraken. Is dat mogelijk wel het geval, mogen de scholen pas inschrijvingen voor het volgende schooljaar aannemen vanaf de maand maart.

In Kontich hebben de basisscholen (kleuter+lager) daarom volgende afspraken gemaakt voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-23:

  • De inschrijvingen startten op 1 maart 2022 voor deze scholen in Kontich-Centrum en Kontich-Kazerne: De Schans, Sint-Jozef, Altena en de Montfortschool.
  • De inschrijvingen waren al gestart voor de Sint-Michielsschool in Waarloos en de A-HA!-school in Kontich-Centrum, die beiden geen capaciteitsproblemen verwachten.
  • Voor meer informatie over hoe en wanneer exact inschrijven, verwijzen we naar de websites van de basisscholen.

Goed om weten:

  • Broers/zussen en kinderen van personeelsleden van de school krijgen voorrang als ze naar dezelfde school willen als broer of zus of waar de ouder werkt. Om van deze voorrang gebruik te maken, zal je vroeger kunnen inschrijven dan maart als je daar recht op hebt. Informeer bij de school van je keuze hoe en wanneer juist.
  • Als je kind al naar school gaat, moet je niet opnieuw inschrijven of aanmelden voor het overgaan naar een volgend leerjaar binnen dezelfde school, ook niet bij de overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar. Enkel bij de overgang naar het secundair, is opnieuw aanmelden altijd nodig.

Meer informatie over voor het eerst naar school gaan, inschrijven, instapdata, enz... vind je in onze folder 'Naar de kleuterschool'.