Aanmelden voor het basisonderwijs (kleuter- en lagere school)

Vroeger kon je in veel basisscholen al vanaf 1 september inschrijven voor het volgende schooljaar. Dat zal voortaan dus niet meer mogelijk zijn. In Kontich organiseert het lokaal bestuur voor het hele grondgebied een digitaal aanmeldsysteem, gezamenlijk voor de 6 basisscholen van het Centrum, Kontich-Kazerne en Waarloos. In functie van eenvoud en uniformiteit, volgen alle Vlaamse basisscholen die online aanmelden eenzelfde tijdlijn: 

  • De online aanmeldingen lopen van 27 februari (9 u.) tot en met 19 maart 2024 (12 u.) via kontichbao.aanmelden.vlaanderen 

  • Uiterlijk 19 april 2024 krijgen ouders die hebben aangemeld het resultaat per mail toegestuurd.
  • Van 22 april tot en met 13 mei 2024 kan je dan effectief inschrijven op de school die je kind kreeg toegewezen.
  • Voor wie niet heeft aangemeld, starten vrije inschrijvingen op 23 mei 2024 in de scholen waar op dat moment nog vrije plaatsen zijn.

Goed om weten:

  • Kinderen kregen voorrang als ze naar dezelfde school willen als broer of zus, of waar de ouder werkt. Om hiervan gebruik te maken, moesten zij vooraf inschrijven in die school. Dat kon enkel van 22 januari tot en met 9 februari 2024, na afspraak met de directie in kwestie. Schreef je je kind niet vooraf in tijdens deze periode, dan verlies je die voorrang en meld je gewoon mee online aan tussen 27 februari en 19 maart 2024.
  • Bij de aanmelding duid je de scholen van je keuze aan, en zet ze in volgorde van je voorkeur. Bij de toewijzing kan je enkel scholen krijgen die je had aangeduid. Meer scholen aanduiden vermindert de kans op een plaats in je favoriete school niet. Integendeel, stel dat je slechts 1 school aanduidt en deze is volzet, moet je tot 23 mei wachten om in een andere school te informeren naar een plaats. Dan kan je er beter meer aanduiden, en zo zeker zijn van een ticket in je school van 2de keuze bijvoorbeeld.
  • Het moment van aanmelding doet er niet toe, zolang je maar aanmeldt tussen 27 februari en 19 maart 2024.
  • Bij de toewijzing van de plaatsen houdt het computersysteem rekening met (in deze volgorde): je schoolvoorkeur en de wandelafstand van het domicilieadres tot de school. Bij exact gelijke afstand beslist het toeval.
  • Elke school bepaalt een capaciteit voor de start van de aanmeldingen. Dit is het maximaal aantal leerlingen dat de school inschrijft. Als er voor een school meer aanmeldingen met eerste keuze zijn dan het aantal plaatsen, komen de anderen op een wachtlijst, en krijgen een ticket voor de school van hun tweede keuze. Tenzij ook die volzet is, enzovoort…

Je kan alles nalezen en vindt ook meer informatie over voor het eerst naar school gaan, zindelijkheid, instapdata, enz... in onze folder 'Naar school in Kontich'.