Aanmelden voor het basisonderwijs (kleuter- en lagere school)

Vroeger kon je in veel basisscholen al vanaf 1 september inschrijven voor het daaropvolgende schooljaar. Dat kan nu enkel nog als een school zeker is dat ze geen leerlingen zal weigeren op basis van capaciteit. Anders gezegd: als een school zeker is dat in de loop van het schooljaar geen enkele klas of leeftijdsgroep volzet zal geraken. Is dat mogelijk wel het geval, mogen de scholen pas inschrijvingen voor het volgende schooljaar aannemen vanaf de maand maart.

In Kontich hebben de basisscholen (kleuter+lager) daarom volgende gezamenlijke afspraken gemaakt voor het schooljaar 2020-21:

  • De inschrijvingen zullen starten in maart 2020 voor alle scholen van Kontich-Centrum en Kontich-Kazerne: A-HA!-school, De Schans, Sint-Jozef, Altena en de Montfortschool.
  • De inschrijvingen zullen starten in december 2019 voor de Sint-Michielsschool in Waarloos.
  • Voor meer informatie over hoe en wanneer exact inschrijven, verwijzen we naar de websites van de scholen.

Goed om weten:

  • Broers/zussen en kinderen van personeelsleden van de school krijgen voorrang als ze naar dezelfde school willen als broer of zus of waar de ouder werkt. Om van deze voorrang gebruik te maken, zal je vroeger kunnen inschrijven dan maart als je daar recht op hebt. Informeer bij de school van je keuze hoe en wanneer juist.
  • Als je kind al naar school gaat, moet je niet opnieuw inschrijven of aanmelden voor het overgaan naar een volgend leerjaar binnen dezelfde school, ook niet bij de overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar. Enkel bij de overgang naar het secundair, is opnieuw aanmelden altijd nodig.