Aanmelden voor het secundair onderwijs

Voor het secundair onderwijs in Kontich moet er net als de voorbije jaren ook in 2023 digitaal aangemeld worden. Nieuw is, dat de scholengemeenschap Kontich-Hove (Sint-Rita College, Sint-Rita Technologie, SJI en Regina Pacis) zich samen met de meeste andere secundaire scholen in de zuidrand aansluit bij het grotere systeem van Meld-Je-Aan Antwerpen. Andere scholen/regio's werken mogelijk nog wel met aparte systemen: je mag je uiteraard ook aanmelden op die andere aanmeldregisters voor scholen buiten onze gemeente.

In functie van eenvoud en uniformiteit, volgen alle Vlaamse secundaire scholen die aanmelden alleszins eenzelfde tijdslijn: 

  • De aanmeldingen zullen lopen van 27 maart tot en met 21 april 2023.
  • Uiterlijk 15 mei 2023 krijgen ouders die hebben aangemeld het resultaat per mail toegestuurd.
  • Vanaf 16 mei 2023 kan je effectief inschrijven op de school die je kreeg toegewezen.

Nog onzeker over je schoolkeuze, de keuze tussen 1A of 1B, enz.? De CLB's en lokale besturen van onze regio organiseren jaarlijks een infomoment met scholenbeurs. Je leest er hier alles over.

Goed om weten:

  • Broers/zussen en kinderen van personeelsleden van de school zullen zich ook moeten aanmelden tussen 27 maart en 21 april 2023. Ze krijgen voorrang als ze naar dezelfde school willen als broer of zus of waar de ouder werkt. Als je niet aanmeldt, verlies je deze voorrang.
  • Aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven. Met de aanmelding geef je enkel aan in welke scholen je je kind graag wil inschrijven. Krijg je na de aanmelding een plaats toegewezen in een school dan kan je die inschrijving realiseren vanaf 16 mei 2023.
  • Bij de aanmelding kan je steeds de school of de scholen van je voorkeur aanduiden. Bij de toewijzing kan je enkel een school krijgen die je hebt aangeduid. Meer scholen aanduiden vermindert de kans op een plaats in je favoriete school niet.
  • Bij de toewijzing van de plaatsen kan het computersysteem enkel rekening houden met de wettelijk toegelaten parameters: toeval en schoolkeuze. Afstand kan dus nooit een criterium zijn bij de toewijzing voor een secundaire school.
  • Elke school bepaalt een capaciteit voor de start van de aanmeldingen. Dit is het maximaal aantal leerlingen dat de school inschrijft. Als er voor een school meer aanmeldingen met eerste keuze zijn dan het aantal plaatsen, dan bepaalt toeval wie een ticket krijgt voor die school. De anderen komen op de wachtlijst voor de school van hun eerste keuze, en krijgen een ticket voor de school van hun tweede keuze. Tenzij ook die volzet is, enzovoort…
  • Twijfel je nog, meld dan toch maar aan. Vrije inschrijvingen kunnen pas nadat de volledige aanmeldings- en inschrijvingsperiode achter de rug is, vanaf 13 juni 2023. Vorig jaar waren toen een heel aantal richtingen of scholen volzet.