Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. Als handelaar kan je afwijken van deze sluitingsdag. Dit gebeurt aan de hand van een aangifte bij de gemeente.

Je moet eveneens de sluitingsuren respecteren. Voor het merendeel van de winkels (die op de klassieke manier geopend zijn gedurende de dag) gelden de volgende sluitingsuren:

  • vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag, een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
  • vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de wet openingsuren van 10 november 2006, die bepalingen bevat over openingsuren en wekelijkse rustdag voor handelszaken. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in de wet van 5 december 2023 en is op 30 december 2023 in werking getreden.

Een handelaar kan voortaan zijn wekelijkse rustdag om de drie maanden wijzigen. Voordien was dit om de zes maanden. De wijziging van zijn wekelijkse rustdag moet tijdig en duidelijk aangekondigd worden.

Aantal 

Volgens de wet van 10 november 2006 mogen er maximaal 15 afwijkingen per jaar worden toegestaan voor wekelijkse rustdag en maximaal 15 afwijkingen per jaar voor de sluitingsuren.

Voorwaarden

  • de afwijking wordt toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen,
  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden,
  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (bv. kermissen) of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten.

Aanvragen

U vraagt de afwijking tijdig aan bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is. Een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis verleend worden. Deze afwijkingen worden door de gemeente bepaald. Het college van burgemeester en schepenen beslist per jaar welke afwijkingsperiodes worden toegestaan. Die beslissing wordt openbaar gecommuniceerd op de website. Bij eventuele controle is het de FOD Economie die moet nagaan of er al dan niet afwijkingen zijn toegekend en op welke dagen.
 

Overzicht 

AFWIJKINGEN OP DE WEKELIJKSE RUSTDAG 2024

Tijdens onderstaande weken mag u als winkelier in het afgebakende gebied 7 dagen op 7 open zijn.

gebied periode gelegenheid
Gemeente Kontich      
  04/03/2024 10/03/2024 maart
  01/04/2024 07/04/2024 31 maart Pasen
  29/04/2024 05/05/2024 1 mei
  03/06/2024 09/06/2024 09 juni midzomer
  08/07/2024 14/07/2024 juli kermis 06-09 juli
  12/08/2024 18/08/2024 15 augustus Moederdag
  16/09/2024 22/09/2024 september
  30/09/2024 06/10/2024 05/10-06/10 dag van de klant
  28/10/2024 03/11/2024 1 november Allerheiligen
  25/11/2024 01/12/2024 Sinterklaas
  02/12/2024 08/12/2024 Sinterklaas
  09/12/2024 15/12/2024 Kerstshopping
  16/12/2024 22/12/2024 Kerstmis
  23/12/2024 29/12/2024 Nieuwjaar
Kontich Centrum 23/09/2024 29/09/2024 september kermis 27-30 sept
Pierstraat 27/04/2024 02/06/2024 Pierstraat kermis 2 juni
Periferie N1 18/03/2024 24/03/2024  

 

 

AFWIJKINGEN OP DE SLUITINGSUREN

Tijdens onderstaande dag mag u als winkelier in het afgebakende bijkomend open zijn op de aangegeven uren

gebied periode gelegenheid
Gemeente Kontich Vrijdag 13 december Koopavond met afwijking tot 22u