Afwijking wekelijkse rustdag

Volgens de wet van 10 november 2006 mogen er maximaal 15 afwijkingen per jaar worden toegestaan voor wekelijkse rustdag en maximaal 15 afwijkingen per jaar voor de sluitingsuren.

De afwijkingen worden toegestaan voor heel de gemeente of voor een deel van de gemeente.

Er zijn vier types van afwijkingen mogelijk:

Afwijkingen per gemeente (art. 15) Hierbij gelden volgende voorwaarden: 

de afwijking wordt toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen,

op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden,

naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (bv. kermissen) of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten.

 De afwijkingen mogen maximaal 15 kalenderdagen per jaar bedragen. Een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis verleend worden. Deze afwijkingen worden door de gemeente bepaald. De beslissing van het College moet niet meegedeeld worden aan de FOD Economie. Het is wel wenselijk om de afwijkingen duidelijk kenbaar te maken, b.v. op de gemeentelijke website. Bij eventuele controle is het de FOD Economie die moet nagaan of er al dan niet afwijkingen zijn toegekend en op welke dagen.