Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. Als handelaar kan je afwijken van deze sluitingsdag. Dit gebeurt aan de hand van een aangifte bij de gemeente. 

Aantal 

Volgens de wet van 10 november 2006 mogen er maximaal 15 afwijkingen per jaar worden toegestaan voor wekelijkse rustdag en maximaal 15 afwijkingen per jaar voor de sluitingsuren.

Voorwaarden

  • de afwijking wordt toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen,
  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden,
  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (bv. kermissen) of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten.

Aanvragen

U vraagt de afwijking tijdig aan bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is. Een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis verleend worden. Deze afwijkingen worden door de gemeente bepaald. Het college van burgemeester en schepenen beslist per jaar welke afwijkingsperiodes worden toegestaan. Die beslissing wordt openbaar gecommuniceerd op de website. Bij eventuele controle is het de FOD Economie die moet nagaan of er al dan niet afwijkingen zijn toegekend en op welke dagen.
 

Overzicht 

AFWIJKINGEN OP DE WEKELIJKSE RUSTDAG 2022

Tijdens onderstaande weken mag u als winkelier in het afgebakende gebied 7 dagen op 7 open zijn.

gebied periode gelegenheid
Gemeente Kontich      
  07/03/2022 13/03/2022 Maart
  11/04/2022 17/04/2022 17 april Pasen
  25/04/2022 01/05/2022 1 mei
  06/06/2022 12/06/2022 12 juni Midzomer
  11/07/2022 17/07/2022 Braderij 09-12 Juli
  15/08/2022 21/08/2022 15 augustus Moederdag
  12/09/2022 18/09/2022 Najaarsactie
  26/09/2022 02/10/2022 1 - 2 oktober dag van de klant
  31/10/2022 06/11/2022 1 november Allerheiligen
  28/11/2022 04/12/2022 Sinterklaas
  05/12/2022 11/12/2022 Sinterklaas
  12/12/2022 18/12/2022 Kerstshopping
  19/12/2022 25/12/2022 Kerstmis
  26/12/2022 01/01/2022 Nieuwjaar
Kontich Centrum 19/09/2022 25/09/2022 September Kermis
Pierstraat 06/06/2022 12/06/2022 Pierstraat kermis 12 juni
Periferie N1 21/03/2022 27/03/2022  

 

 

AFWIJKINGEN OP DE SLUITINGSUREN

Tijdens onderstaande dag mag u als winkelier in het afgebakende bijkomend open zijn op de aangegeven uren

gebied periode gelegenheid
Gemeente Kontich Vrijdag 16 december Koopavond met afwijking tot 21u
Gemeente Kontich Zondag 20 maart Zondagshopping van 10 – 18u
Gemeente Kontich Zondag 27 maart Zondagshopping van 10 – 18u