Lokale economie

Het lokaal bestuur heeft een dienst ‘lokale economie’ en wil zo een ondernemersvriendelijk klimaat binnen onze gemeente bevorderen.

De ambtenaar lokale economie is het gemeentelijk aanspreekpunt voor de ondersteuning van de bedrijfswereld: zowel nieuwe als bestaande ondernemingen kunnen op de dienst lokale economie terecht met vragen van allerlei aard. De ambtenaar lokale economie helpt zelfstandigen en bedrijfsleiders graag door hun dossier binnen verschillende gemeentelijke diensten te coördineren of bij het zoeken naar een geschikte locatie, verschaft informatie over bovengemeentelijke diensten en vakorganisaties en volgt de actualiteit aangaande de wetgeving ter zake op.