Seizoensterrassen op het openbaar domein bij horecazaken

Horeca-uitbaters in de gemeente Kontich kunnen tijdelijke terrassen plaatsen op het openbaar domein. Hoe dat moet, lees je hieronder. 

Het plaatsen van een permanent of gesloten terras op het openbaar domein valt niet onder de bepalingen van het terrasreglement. Daarvoor moet de horeca-uitbater een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen via www.omgevingsloketvlaanderen.be

Soorten 

We onderscheiden 3 soorten tijdelijke seizoensterrassen :

1. Gevelterrassen (van 1 maart tot en met 31 oktober)

Iedere toegang (voordeur) naar woningen en kantoren e.d. die boven of achter de horecazaak gelegen zijn, moet steeds over de volle lengte van deze toegang en diepte van het terras vrij blijven. Het pand moet altijd ongehinderd betreden kunnen worden.

Bij een terras op het voetpad zijn de volgende afmetingen te respecteren:

 • Als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2m, dient steeds een minimale obstakelvrije loopweg van 1,50m breedte te worden gegarandeerd.
 • Als de weg voor voetgangersverkeer een breedte heeft tussen 1,5m en 2m mag slechts 0,50m hiervan door obstakels worden ingenomen.

Doe een aanvraag

2. Eilandterrassen (van 1 maart tot en met 31 oktober)

Een eilandterras is een terras dat niet tegen de gevel van een horecazaak ligt maar wel in het verlengde hiervan. Tussen de gevel en het terras ligt een autovrij gebied of een (woon)erf.

Doe een aanvraag

3. Eilandterrassen buiten de gevelbreedte (van 1 mei tot en met 30 september)

Een eilandterras buiten de gevelbreedte kan enkel toegestaan worden als het voetpad minimum 2 meter diep is. Tussen de ingang van de uitbating en het eigenlijke terras mag zich geen rijweg of openbare weg bevinden, tenzij deze ingericht is als woonerf. Voor de inname, buiten de gevelbreedte, van de horecazaak moet er ook belasting betaald worden van €0,25/m² per dag

Doe een aanvraag

Aanvraag

Een horeca-uitbater die een terras wil plaatsen op het openbaar terrein moet hiervoor een toelating aanvragen bij het lokaal bestuur. Het openbaar domein zoals pleinen en voetpaden, is immers eigendom van de gemeente. 

De horeca-uitbater dient zijn aanvraag in via het digitale aanvraagformulier (zie de knop hierboven: 'Aanvragen kan je hier!'). Bij een eerste aanvraag tot terrastoelating moeten de volgende documenten toegevoegd worden:

 • Een gedetailleerd inplantingsplan van de terraszone tot minimum 2 meter rond het
  gevraagde oppervlak. Hierop dienen alle te plaatsen terrasconstructies en -meubilair te zijn opgetekend, het aanwezige straatmeubilair, technische infrastructuur e.d. met vermelding van de afmetingen.
 • Een beschrijving en afbeelding van de gebruikte materialen, voorwerpen en
  verankeringen. Dit moet toelaten een duidelijk beeld te vormen van de beoogde
  inname.
 • Minstens 3 relevante foto's van de in gebruik te nemen oppervlakte en het
  aangrenzende pand of gebied.
 • Een plaatsbeschrijving van het openbaar domein met vermelding van eventuele
  gebreken (gestaafd door fotomateriaal). Indien deze plaatsbeschrijving ontbreekt,
  wordt het openbaar domein in goede staat geacht. 

Toelating

De horeca-uitbater kan enkel een toelating voor exploitatie van een terras bekomen als hij beschikt over de noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de handelszaak. 

De terrastoelating wordt verleend aan de exploitant van een horecazaak voor de periode van één jaar en is strikt persoonlijk en plaatsgebonden. De toelating is niet overdraagbaar aan
derden. Elke nieuwe exploitant moet bijgevolg een nieuwe aanvraag indienen.

Elke wijziging in de uitbating t.o.v. de afgeleverde toelating vereist een nieuwe aanvraag.

Meer info

Je ontdekt meer info in het terrasreglement (onderaan deze webpagina).